ANALYS: En dödsdom för småorterna – men skyll inte på investeringarna

ANALYSER, NYHETER / Permalink / 6

Nedläggningen av fyra landsbygdsskolor är inte bara en dödsdom för kommunens småorter. Det är ett beslut fattat i total uppgivenhet inför Vimmerby absolut största problem.

Varför är socialkostnaderna så höga i Vimmerby? Varför är så många i behov av hjälp i Vimmerby? Varför mår så många dåligt i Vimmerby?

Ställer man inte rätt frågor kan man bara få fel svar.

 

Det går att göra det enkelt för sig. Alla kan peka på grushögen norr om stan. Alla kan tycka att det här med snabbt bredband var onödigt. Alla kan tycka att de sjukaste gamla kunde bo kvar i utdömda lokaler. Alla kan peka på att Vimmerby plötsligt har två kommunalråd. Alla kan skylla allt på en herre från näringslivet som bytt bana.

Det är enkelt att peka. Men den som har enkla svar har inte förstått vidden av Vimmerbys problem. Kommunens lån borde vara en baggis. Räntorna är historiskt låga och kommunens räntekostnader motsvarar ungefär 1,3 procent av skatteintäkterna och statsbidragen.

 

Investeringarna behövdes

Ingen investering har varit naiv eller idiotisk. Det behövdes ett nytt vård- och omsorgsboende. Gymnasiet behövde en rejäl upprustning (som också fått fler elever att stanna i hemkommunen). Förskolan behövdes. Bättre bredband behövdes (och kommer fortsätta behövas). Industrimarken kan vara ett stort fiasko hur länge som helst, men när etableringarna väl blir ett faktum är investeringen en succé för lika lång tid framöver. 

Det enda man kan kritisera med investeringarna är tajmingen. Blev det för mycket på en och samma gång? Kanske, men det hade inte spelat någon roll om Vimmerby väntat med industrimark och fiber. De investeringarna hade sänkt lånekostnaden med cirka tre miljoner kronor.

Det ger inga 30 miljoner i driftbudgeten. 

 

Historiska underskott

Vimmerbys problem är mycket allvarligare än (över?)ambitiösa politiker som vill att saker ska hända på sekunden. Vimmerbys problem stavas s-o-c-i-a-l-n-ä-m-n-d-e-n.

Redan i mars prognostiserade socialnämnden ett underskott på 20 miljoner för 2015. Det kommer innebära att verksamheten har missat budget med cirka hundra miljoner kronor sedan hopslagningen av social- och omsorgsnämnden 2012.

Det är historiska siffror. Det är sanslösa siffror. Jag tar det igen: hundra miljoner på fyra år!

 

Ingen har förstått

Sociala kostnader är inget man väljer, det är något som man drabbas av. Antingen följer du lagstiftningen eller så får du betala vite och stå ut med att du svikit de som behövde samhället allra mest. Men ingen har förstått varför kostnaderna stigit så markant. Ingen politiker. Inte media. Ingen tjänsteman. Det är klart att tjänstemännen kan peka på utgifter och säga exakt var pengarna går: att placeringarna ökat och att de kostar si och så mycket.

Det svaret är inte falskt, men Vimmerby behöver andra frågor:

Varför mår så många dåligt i Vimmerby kommun? Varför behöver så många fler missbruksvård i Vimmerby kommun? Varför far så många barn i Vimmerby kommun så illa att de behöver institutionsvård?

Enligt SKL:s genomlysning från ifjol lägger Vimmerbys invånare 120 procent mer på barn-och ungdomsvård än liknande kommuner och 17 procent mer på missbruksvård. I utgången av 2013 hade Vimmerby 76 placeringar enligt SoL och/eller LVU. Närmaste kommun i SKL:s granskning hade 38.

Varför är det så just nu i Astrid Lindgrens pittoreska hemstad?

Jag har inga svar, men framöver kommer Vimmerbybloggen att djupdyka i socialens underskott.

 

Ingen politiker går fri

Det finns förstås andra orsaker – misslyckade organisationsförändringar, höga kostnader för tillfällig arbetskraft och dyrare IT – men socialnämndens underskott är grunden till allt. Klart att det förr eller senare skulle drabba andra verksamheter. Klart att de här underskotten förr eller senare skulle tvinga politikerna att fatta mycket smärtsamma beslut.

Ansvaret faller förstås hårdast på Moderaterna och kommunalrådet Micael Glennfalk. Han har inte lyckats vända socialnämndens utveckling. Men väldigt få politiker har ryggen fri. Ingen har röstat emot någon av investeringarna och precis alla tycks stå handfallna inför socialens kris. 

Det kommer att dras enkla poänger nu, överallt och hela tiden, men ingen är seriös om den inte samtidigt kan berätta varför socialnämnden har så svårt att hålla budget och hur ungdomar och vuxna kommuninvånare ska få ett bättre liv.

 

Katastrofal kommunikation

Vi får betala nu. Du och jag med en liten skattehöjning, barnen på landsbygden med flera mils daglig pendling. Beslutet är katastrofalt kommunicerat. Ingen dialog med de berörda. Inga alternativ. Och massa fluff om att nedläggningarna beror på att man tänker på barnens bästa.

Tjatet om landsbygdens död är alltid vida överdrivet, men det här beslutet är en dödsdom för de berörda kransorterna. Vad är en ort utan sin skola? Vilka föräldrar flyttar till en ort om deras barn måste åka flera mil i buss till skolan varje dag?

Ingen skulle jag tro.

Och det är det mest sorgliga i allt det här. Nedläggningen av fyra orter är ett svar på fel fråga. 

Jakob Karlsson

#1 - - Micael Glennfalk:

I huvudsak delar jag din analys, utom det sista. Har du belägg/exempel på orter som dött efter nedläggning av byskola och hur såg orterna ut i övrigt? Det finns föräldrar som bor på landet och hellre skulle väja en större skola än byskolan.

#2 - - Anonym:

Det finns både belägg och forskning i ämnet. Läs på!

Annars kolla på Pelarne, hur ser invånarantalet (och ålder på invånarna) ut sedan skolan lades ned och hur många barnfamiljer kommer flytta dit när ingen förskola finns.

#3 - - Anonym:

Bra analys Jacob. Fortsätt jobba på. Du gör ett bra jobb!

#4 - - Micael Glennfalk:

Svar till anonym: Den danska studien slår fast att styrkan i reaktionerna kring skolnedläggningsbeskeden härrör från byarnas livskraft. Det är inte skolnedläggningarna i sig som ödelägger byar, utan det är byarnas förändrade demografiska struktur innan nedläggningarna, med successiv avfolkning och äldre invånare, som orsakar såväl skolnedläggningarna som att byarna dör ut. Det finns inget som indikerar att skolnedläggningar leder till ytterligare avfolkning eller minskad inflyttning. Däremot har de bekymrade byborna allt som oftast uppfattningen att byn kommer att dö ut om skolan läggs ner. Samtliga skolor i den danska studien lades ner med motiveringen minskat elevunderlag.151 I en kvantitativ studie har även Amcoff undersökt huruvida nedläggningar av byskolor orsakar förändrade migrationsmönster i Sverige. Det finns en utbredd uppfattning att byar med omnejd som drabbats av skolnedläggningar får minskad inflyttning och ökad utflyttning till följd. Amcoffs studie, som baseras på befolkningsdata för åren 1990-2004, visar dock att så inte är fallet. Antalet elever som bodde på landsbygden minskade stadigt beroende på urbaniseringsprocessen och minskat barnafödande, inte på grund av skolnedläggningar. Färre elever är en bidragande orsak till nedläggningar av byskolor. Ytterligare orsaker är uppfattningen att små skolor håller sämre kvalité än större skolor, samt att små skolor är ekonomiskt mindre effektiva än större skolor. Inget av argumenten kring kvalité eller ekonomi är allmänt vedertagna. Studien visar att de stängda byskolorna hade mindre elevunderlag än de byskolor som finns kvar. Amcoff undersökte flyttmönster stängningsåret, samt de närmsta åren efter byskolornas stängning.
http://www.helasverige.se/fileadmin/user_upload/HSSL_Kansli/PDF/Projekten/byskolan/Avhandling_skolnedlaeggelser_paa_landsbygden

#5 - - Carl Uppman:

Hej !
Vimmerby kommun har satsat 100 tals miljoner på att VIF skall få en ny fotbollsplan. Det är centern med Carl-Axel Centerstig och Peter Högberg (s) som är herrar för detta. 200 miljoner för att börja bygga Krönsmo industriområde. Då det fanns fin industrimark i skogsområdet bakom Arla. Bygget av Krönsmo startades innan tillfartensvägarna var planerade ?? 12 miljoner satsades för att köpa ut Karlbergs från omöjliga lokaler vid Sevedegatn. Är det det sedan meningen att äldra människor, barn som far illa och ungdomar som missbrukar skall stå för de skulder som ovisa politiker har skapat.

#6 - - Anonym:

Kan man koppla något av socialnämndens ökade kostnader till nedläggningen av familjestödet Bubblan och nedskärningen av det förebyggande arbetet? Skulle vara intressant att undersöka detta …

Till top