DEBATT: Därför delar vi ut stipendium till människor med utomnordisk bakgrund

DEBATT, NYHETER / Permalink / 0

Vimmerby IF är en förening för ALLA, med stark betoning på ALLA.  Vi tror på mångfald och människors lika värde. Vi jobbar med frågor på alla områden där vi känner oss delaktiga, vi har verksamhet för alla oavsett ålder, kön, nationalitet, hudfärg, sexualitet eller funktionsnedsättning.

Vi är stolta över vad vi gör i föreningens vardag och vi blir stärkta varje dag för vad alla i föreningen presterar och genomför med sin ideella insats.

Vi försöker på flertalet sätt tillsammans med övrigt föreningsliv, kommun och massor av andra samarbetspartners bidra till att Vimmerby Kommun välkomnar alla och givetvis de nyanlända och att vår närmiljö rustas för deras och allas framtid. En av de viktigaste sakerna vi har att jobba med är att skapa trygghet och möjligheter för alla barn och ungdomar. Som en del av detta arbete är Vimmerby IF stolta över att Ansgariusstiftelsen vill satsa tillsammans med oss för våra ungdomars och vår kommuns skull. Ansgariusstiftelsen som själva i höstas tog kontakt med VIF för att vara en del av det lokala integrationsarbetet, stiftelsen såg möjligheten och potentialen i att stödja nyanlända ungdomar med en extra utbildningsstimulans.

Ökad chans till utbildning

Stipendiet innebär studiefrämjande insatser som är likt alla andra stipendier är riktade till olika målgrupper. I detta fall är målgruppen nyanlända, som snabbt vill lära sig språk, utbilda sig akademiskt eller yrkesmässigt och bli resurser i sitt nya hemland Sverige efter att av olika anledningar ha fått fly från sitt hemland. En flykt som ofta skett ensamt helt utan familj och nära anhöriga. Detta stipendium är en chans att ge yngre människor som flytt hit en ökad chans till språkkunskaper och utbildning som också är en förutsättning för kommande arbete. Att skapa nya nätverk kring våra nyanlända är ett viktigt moment, stipendierna skapar dessa möjligheter.

Fortsätter vårt arbete

Att den inte ges till oss som är födda i Sverige är ju så klart för att ingen av oss har behövt fly hit av olika skäl såsom krig och misär, lämna familj och trygghet, vi kan oftast vårt eget språk och har oftast någon i vår familj hos oss i vår närhet. Det här en EN riktad fond/insats bland många andra med ambitionen att skapa ännu bättre förutsättningar för integration och ökad sysselsättning i vårt närområde. Ett sätt att ge dem som flyr hit en extra liten chans att fortsätta sina liv så bra det går och berika oss och vårt samhälle.

Vimmerby IF kommer oförtrutet och i all framtid försöka bidra till att Vimmerby Kommun ska vara en trygg plats för ALLA nu idag och i framtiden. Vi ser mångfald och människors olikheter som en styrka och framgångsfaktor i detta arbete!

Styrelsen i Vimmerby IF

 

Till top