Glennfalk om motförslaget: ”Hade väntat mig något mer”

NYHETER / Permalink / 0

Kommunalrådet Micael Glennfalk (M) välkomnar oppositionens förslag. – Jag hade trott att de skulle ta bort någon verksamhet, men vi ska givetvis titta på det här förslaget, säger han.

IT-kostnader, färre chefer i grundskolan, politiker och näringslivsenheten. Det vill oppositionen spara på.

– De har inte med besparingen på kosten för att täcka upp den besparing som vi ser på skolan, och den förändrade skolstrukturen i vårt förslag får bara effekt under halva 2016. Vad vill oppositionen göra 2017 och 2018? Det är frågan, säger Micael Glennfalk.

Det moderata kommunalrådet tycker inte heller att det är trovärdigt att bara lägga förslag för 2016.

– Det går inte göra en budget för ett år när man ska ha återställning för tre år. Man måste kunna visa hur man återställa underskotten. Annars blir det inte trovärdigt. Säg att vi räddar skolorna 2016 – ska vi ha debatt om skolan igen nästa år då?

”Känns märkligt”

Glennfalk ställer sig mest frågande till besparingen på näringslivsenheten.

– Det känns lite märkligt. De är två medarbetare där idag och de har drog in 60 miljoner i bidrag till kommunens företag under förra mandatperioden. De jobbar nu med företagsetableringar och jag vet inte om jag är beredd att offra det. Men det tål att tittas på. Redan idag fungerar jag som en aktiv kontakt till näringslivet och man ska veta att Helen tagit över nästan allt det som Per Åke Svensson gjorde som vice ordförande under den förra mandatperioden.

Kan du tänka dig att gå ned i lön?

– Det kan man givetvis se över, men generellt tror jag inte på lägre politikerarvoden Jag tror att väldigt få som sitter i politiken sitter på möten med vinst kontra sin arbetsinkomst. Skulle jag räkna om min arbetstid så jobbar jag för 25 000 i månaden och det känns inte så konkurrenskraftigt.

Hur ser du på förslaget som helhet?

– Jag hade väntat mig något mer, att man skulle vilja lägga ned kulturskolan eller något sådant. Men jag har gjorde den här prövningen och det är svårt att hitta pengar. Jag tror också att det effektivaste sparandet är att ta bort verksamheter. Tidigare har man försökt ta någon miljon här och där och det har inte fungerat.

Tror du att det här förslaget leder debatten framåt?

– Det är svårt att säga. Det hade kanske varit bättre om man haft något mer konkret än att skrapa ihop lite här och där. Men vi ska titta seriöst på de här delarna, låta tjänstemännen yttra sig och diskutera med oppositionen.

Jakob Karlsson

 

Till top