Söndagskrönika #4: Gör skoldebatten oss klokare?

KRÖNIKOR, NYHETER / Permalink / 2

Imorgon rullar skoldebatten in på sin fjärde vecka – mer polariserad än någonsin. Frågan är: har vi blivit något klokare?  

26 dagar har gått sedan majoriteten berättade att de vill stänga fyra skolor och två förskolor. Inget besked har någonsin fått så många människor i Vimmerby kommun att ha så starka åsikter.

Folket vill ha kvar sina skolor. Folk är vansinniga. Folk känner sig svikna av dem de gett sin röst. Jag förstår alla känslorna, jag förstår att bykänslan är enormt stark och jag tycker själv att skolan är kransorternas absolut viktigaste organ – men debatten har spårat ur.

Majoritetens haveri med mätningen av kunskapsresultaten har fått oss att sluta prata om barnen.

Svåra frågor

Byskolor är en komplex fråga. Hur mycket dyrare är byskolor? Hur påverkar det barnen att gå i årskurser med i snitt fem elever? Hur står sig åldersintegrerad undervisning jämfört med ålderssegregerad? Vilket avstånd till en skola är acceptabel för ett sjuårigt barn? Om det fungerar med 30 elever på en skola – var går gränsen?

Det här är svåra frågor som försvinner i de höga ropen för skolornas fortsatta existens. Är det något jag saknar i diskussionen så är det professionen. Hur ser förvaltningen på byskolorna? Rektorerna? Vad tycker lärarna? 

Svaren kommer efteråt

Frågan blir inte lättare när majoriteten har så svårt att förklara hur de har räknat. I veckan sa kommunalrådet Helen Nilsson (S) att byskolorna dränerar barn- och utbildningsnämnden på pengar, men majoriteten har fortfarande inte presenterat svar på följande frågor:

Hur mycket dyrare är en byskoleelev än en stadselev?

Vad sparar kommunen per skola?

Hur mycket av personalnedskärningen på 6,6 miljoner är en direkt följd av att lägga ned skolorna?

Svaren kommer inte före beslutet. De kommer efter beslutet. Jag kommer aldrig förstå hur man kan utreda styrandeformen för kommunens gatuavdelning före beslut – men inte att ändra 144 elevers skolgång.

Olika förutsättningar

Istället buntade majoriteten ihop fyra skolor i en klump – och fick därmed den polariserade debatten på köpet.

Det är fyra olika skolor, alla med olika elevantal, utveckling och avstånd till närmaste skola. Från Södra Vi kan kommunen erbjuda fem grundskolor inom en mils radie. Från Rumskulla och Tuna blir det mer än två mil till närmaste skola i kommunen. För mig innebär det starkare skäl för att bevara skolorna i Rumskulla och Tuna än skolorna i Gullringen och Djursdala – men den här debatten innehåller inga nyanser. Den är svart och vit. Det är sex nedlagda enheter – eller ingen alls.

Och något är fundamentalt fel när vi pratar om framtiden för redan krympande orter istället för framtiden för de barn som förslaget berör.  

Blir vi klokare?

Vi ska inte bevara dyrare skolor av nostalgiska skäl. Vi kan inte säga att vi ska ha kvar skolorna till vilket pris som helst bara för att rädda landsbygden. Man kan alltid diskutera vad som är hönan och vad som är ägget – men flyttar människor ifrån orter måste samhällets organisation följa efter.

Skolor ska finnas kvar om de är det bästa alternativet för de barn som bor på orten, om de inte är orimligt mycket dyrare än större skolor och om barnen skulle behöva betala ett för högt pris om skolan lades ned. Men barnen ska inte betala för att betydligt fler vuxna bodde på de här orterna för 30 år sedan.

26 dagar har nu gått med ständig debatt, hundratals artiklar och möten överallt.

26 dagar – och ännu inget förslag från oppositionen.

26 dagar – och ännu inga tydligare beräkningar från majoriteten.

26 dagar – och ännu inget alternativt svar på knäckfrågan om kommunens ekonomi.

26 dagar – och allt färre tänker på utbildningens innehåll.

26 dagar har gått och det enda vi vet är att invånarna är väldigt upprörda.

Jakob Karlsson

#1 - - Micael Glennfalk:

Man kan alltid diskutera varför vi först ska ta en rambudget och därefter en verksamhetsbudget. Jag tyckte själv det var knasigt nr jag kom in i politkken; när skulle debatten tas? Skälet är att det är nämnderna som har fullmäkties uppdrag i första hand, inte fullmäktiges beredningsorgan kommunstyrelsen. Därför ska fullmäktige först säga hur stor påse pengar skolan ska få, därefter ska skolan säga vad de ska räcka till. Majoriteten skulle kunnat vara helt tyst och säga; skolans rambudget blir avsevärt mindre. Du skulle då frågat, var ska skolan ta dom miljonerna? Ska skolstrukern ändras, ska skolor läggas ned? I det läget skulle vi alltså sagt: Vi säger inget, du får vönta till verksamhetsbudgeten som nämnden tar i höst. DetJakob hade varit ogörligt. Och olämpligt med en spekulationsdebatt. Men det är fortfarande så att rambudet är en rambudget, majoritetens förslag är att BUN ska strukturera om skolorna. BUN själva är dom som tar beslutet. Det kan mycket väl bli så att nämnden tar fram andra förslag, delar av andra förslag eller inga nya förslag alls under sin resa. Man måste förstå var någonstans det slutliga förslaget klubbas; i BUN, därefter i KS och KF. BUN har ännu inte fått sin rambuddget av KF...

#2 - - Jakob Karlsson:

Beslutsgången blir väldigt märklig i det här fallet. I teorin kan BUN komma fram till något annat efter sommaren. Men vad har de att välja på om de redan har fått ett mindre anslag? Som jag ser det fattas det här beslutet i praktiken när rambudgeten tas - alltså innan det beslut ni menar är en förutsättning för att frågan ska utredas ytterligare.

Till top