Pekar mot ett rejält underskott för BUN

NYHETER / Permalink / 0
Ett underskott på 5,4 miljoner kronor. Det är det prognostiserade resultatet för barn- och utbildningsnämnden efter juli månad. 
– Det är för tidigt att dra några växlar av det, säger förvaltningschefen Birgitha Sahlin. 
 
Barn- och utbildningsnämnden ser ut att vara på väg mot ett rejält budgetunderskott. Men varken förvaltningschef Birgitha Sahlin eller nämndens ordförande Camilla Stridh vill kalla prognosen alarmerande. 
– Prognosen är väldigt osäker. Vi kommer att få ett bättre svar om en månad. Då kommer delårsbokslutet och det brukar alltid vara mer säkert, säger Camilla Stridh (S). 
 
Den stora förklaringen ligger i förskolan. På förskoledelen är det minus 7,2 miljoner kronor såhär långt i år.
– Vi har 30 fler barn än det är budgeterat för i förskolan. 
Men det beror också på förändrat antal gymnasieungdomar. 
– Det handlar om de kommunala ersättningarna. Antingen har vi färre elever in eller fler ut än vi räknade med i budget. Men den här prognosen ska man inte dra några större växlar av. Det är mer när det gäller delårsbokslutet, säger Sahlin. 
 
Simon Henriksson
Till top