Ingen förklaring till den olagliga uthyrningen av Eken

NYHETER / Permalink / 2

Anders Hermansson hade till den 3 juli på sig att förklara den olagliga uthyrningen av fastigheten Eken. Men någon förklaring har inte nått miljö- och byggförvaltningen. I augusti avgör nämnden ärendet. Hermansson hotas av vite.

Detaljplanen tillåter endast vårdverksamhet i fastigheten Eken. Men sedan Anders Hermansson köpt och övertagit fastigheten har han hyrt ut den som bostad.

Kommunens tjänstemän har inspekterat fastigheten och nu kan Hermansson få betala ett vitesbelopp. Beslut tas av miljö- och byggnämnden i augusti månad.

Nej till tillfälligt bygglov

Tidigare i år ansökte Hermansson, genom sitt företag AB Guld-Björnen, om att få ett tillfälligt bygglov för att ändra användningen av fastigheten. Syftet var att använda fastigheten som asylboende för fem år framöver. Det har nämnden sagt nej till – men trots det har Hermansson använt fastigheten till annat än vård.

För det kommer han, enligt stadsarkitekten Sara Dolk, få betala en sanktionsavgift som beräknas utifrån hur stor yta av fastigheten som använts till boende. Sanktionsavgiften ligger på 11 125 kronor plus 278 kronor per kvadratmeter som använts detaljplansvidrigt.

Avgiften kan förenas med vite om de boende inte flyttat ut ”inom en rimligt utsatt tid”.

– Byggnadsnämnden måste inte förena föreläggande och förbud med vite utan man tar ställning till behov i varje enskilt fall. Om det finns anledning att tro att föreläggande eller förbud kommer att följas är vite oftast onödigt. Därför tror jag inte att det behövs vite här, men nämnden får avgöra, skriver Sara Dolk i ett mejl till bloggen.

Vad kan beloppet hamna på i så fall?

– Det är svårt att bedöma eftersom det inte finns någon lagstadgad summa, utan det ska vara ett skäligt straff för att man inte vidtagit rättelse. Om vite ska dömas ut kommer jag ta hjälp av kommunjuristen.

Anders Hermansson har valt att inte kommentera den här artikeln eller svara på vad som kommer att hända med fastigheten Eken i framtiden.

Jakob Karlsson

#1 - - Anonym:

Vimmerby.... Anders Hermanssons, Håkan Karlssons och Micael Glennfalks lekstuga.

#2 - - Johan:

Eller så tar du som vill vara anonym ett ansvar politiskt eller startar en egen verksamhet och bidrar lite till kommunen istället för att gömma dig bakom en datorskärm och kasta skit.

Till top