Trafikverket: Därför fullföljer vi inte avtalet om Kustpilen

NYHETER / Permalink / 0

Trafikverkets medel räcker inte för att fullfölja Stångådalsbanan-avtalet med Regionförbundet och de berörda kommunerna. Det skriver man i svaret till Regionförbundets skrivelse.

Enligt ett avtal mellan Regionförbundet i Kalmar län, de berörda kommunerna och Trafikverket från 2010 skulle Trafikverket investera 200 miljoner kronor i en mindre upprustning av Stångådalsbanan.

I slutet av maj meddelade Trafikverket att det bara blir drygt 140 miljoner.

Upprördheten i Kalmar län lät inte vänta på sig. Regionförbundet och kommunerna skickade in en gemensam skrivelse. Nu har Trafikverket svarat – och några mer pengar blir det inte.

Här är huvudskälen som Trafikverket anger:

Stångådalsbanan har osäkra och stora åtgärdsbehov.

Trafikverket har inte råd och ska enligt riksdagen prioritera trafiken runt storstäderna.

Åtgärdsvalstudien som pågår har givit ny kunskap.

Nya brister på banan har framkommit. 32 kilometer mellan Berga-Hultsfred skulle behöva renoveras för 73-176 miljoner och inom några år behöver ett nytt signalsystem implementeras.

Södra Kalmar län kan knytas till nya stambanan via Växjö.

”Trafikverket hade sin åsikt klar”

Målet med den pågående åtgärdsvalstudien (ÅVS) är att Trafikverket och kommunerna ska nå en samsyn för hela stråket Linköping-Kalmar. Förutsättningarna för att nå dit tycks i dagsläget omöjliga. Trafikverket ser en ”stor samhällsekonomisk samhällsnytta” i en investering i järnvägen.

Kommunerna vill förstås behålla sin järnväg.

– Jag förstår inte hur Trafikverket kan säga att det är samhällsekonomiskt olönsamt att ha kvar tåget. Jag tror inte att de kan överblicka vilka konsekvenser det skulle få för tågen. Trafikverket hade sin åsikt klar innan ÅVS:en startade och det var bara en i raden av utredningar som Trafikverket startar runt åtgärder för att försena de ingrepp som behövs. Det blir ett moment 22. Läggs det inga pengar på järnvägen går tågen saktare och då är det färre som åker. Man måste börja med att renovera järnvägen, då kommer resenärerna, säger kommunstyrelsens ordförande i Vimmerby, Micael Glennfalk (M).  

Hur kommer ni agera framöver?                

– Jag tror att det här måste bli en regeringsfråga. Riksdagsmännen i länet uppvaktar regeringen i den här frågan och vi behöver ett beslut uppifrån som kan rädda järnvägen.

Jakob Karlsson
Till top