Turismen i Vimmerby del 2: Turismen skapade 395 jobb i Vimmerby 2014

NYHETER / Permalink / 1

Vimmerby har en av länets lägsta arbetslöshet. En viktig orsak är kommunens turism som skapade 395 arbetstillfällen 2014.

Vad betyder turismen för Vimmerby kommun? Går det att mäta hur mycket Vimmerby har att tacka Astrid Lindgren för? Med hjälp av 2014 års TEM-undersökning försöker Vimmerbybloggen besvara frågorna.

I går publicerades den första delen som handlade om turismbranschens totala omsättning i Vimmerby och dess genererade skatteintäkter. Den andra delen tittar på antalet skapade jobb – och utgår också från konsultföretaget Resurs årliga TEM-undersökning.

Enligt den skapade turismen 395 arbetstillfällen 2014. En hög siffra – men ändå den lägsta under alla de år som TEM-undersökningen sammanställts. Rekordåret 2011 bedömdes turismen skapa 446 jobb. 2014 var samma siffra alltså 395.

162 jobb inom aktivitetsbranschen

Sysselsättningstalen är en uppskattning utifrån branschernas omsättning och bör därmed tas med en nypa salt.

Uppskattningen visar inom vilka branscher som jobben skapas. De flesta turismjobben finns förstås inom aktivitetsområdet med Astrid Lindgrens Värld som det stora dragloket. Turismen inom aktivitetsbranschen skapade 162 jobb i Vimmerby 2014.

Restaurangbranschen är den andra stora vinnaren på turismen. Inom den sektorn skapade turismen 93 jobb. Trea kommer loginäringen med 70 årsarbetare 2014.

Hos övriga kategorier ser det ut såhär: shopping 38 årsarbeten, transport 15 och livsmedel 14.

5,4 procent arbetslösa

I juni månad låg arbetslösheten i Vimmerby på 5,4 procent av den registrerbara arbetskraften. Med det har Vimmerby länets tredje lägsta arbetslöshet – klart under både länets och rikets genomsnitt.

Den starka industrin är förstås en viktig faktor. Men även turismen spelar en betydande roll för Vimmerbys låga arbetslöshet.

Jakob Karlsson

Diagram över de olika branschernas omsättning och antal sysselsättningar som turismen genererar: 

 
 
 

 

#1 - - M (anonym):

Det måste vara välbetalda också för att de 395 personerna, som genererats av turismen, skulle ha gett upphov till en inkomstskatt till Vimmerby kommun (21,86 %) om 35,7 Mkr. I genomsnitt bör de ha haft en lön per månad (beräknad på fulltid) om ca 34 500 kr (35,7 Mkr / 395 / 21,86 % / 12).

Jag utgår från att de 395 är omräknade FTE:er. Månadslönen här ovan antar också att alla anställda betalade skatt i Vimmerby.

Man kan som vanligt bevisa allt med statistik och antaganden. Men vore det inte rimligt att få veta något så när hur allt ändå har beräknats som anges här?

Jag får inte ihop statistiken i det här fallet.

Svar: Jag håller med dig. Jag ska höra hur de här beräkningarna görs.
Jakob Karlsson

Till top