Områdeschefen: ”Läget är inte akut på Vimmerby Lärcenter”

NYHETER / Permalink / 1

Områdeschefen Alf Olsson känner inte igen sig i fackets och personalens bild av arbetsmiljön på Vimmerby Lärcenter. – Vi har vidtagit åtgärder och nu har vi läget under kontroll, säger han.

I förrgår och igår skrev Vimmerbybloggen om den kaosartade våren på Vimmerby Lärcenter. Både personal och fack riktade skarp kritik mot rektorn Matilda Bladås – och uppgav att ungefär hälften av lärarkåren bestämt sig för att byta jobb.

Enligt Alf Olsson stämmer inte de siffrorna och skälet är inte arbetsmiljön.

– Totalt sett så har två av de tillsvidareanställda slutat och fyra har sökt tjänstledighet. Som jag ser det är det inte arbetsmiljön som gör att man söker sig bort och jag känner inte alls igen att vi har tio som slutat på grund av det. Men givetvis kan det påverka om man tycker att situationen har varit rörig.

Varför tror du att så många väljer att sluta?

– Jag upplever det att det beror på att man vill ha ferietjänst. Det har varit ett stort samtalsämne och man har upplevt arbetsgivaren som hårdnackad. Men det är de arbetsvillkoren vi kan erbjuda. 

”Blivit lite konflikter”

Alf Olsson tillstår att situationen på Vimmerby Lärcenter har varit rörig under det senaste året.

– Vi har bytt chef och personalen har önskat andra tjänster än vad vi kunnat erbjuda och det har blivit lite konflikter. Arbetsmiljön har inte varit bra, men vi har strukturerat upp ett bättre arbete och nu känner jag att vi tagit ett steg i rätt riktning och jag tycker att vi har situationen under kontroll. Även facket säger att man är nöjd med hur vi hanterat situationen.

Vad tror du personalens missnöje beror på?

– Om jag gör en egen analys tror jag att det beror på arbetstider. Arbetsgivaren förespråkar en vanlig semestertjänst eftersom vi har året runt-verksamhet. Mer lärare vill ha ferietjänst och det har skapat en del konflikter och lett till att vi har erbjudit alla flextid.

Hur ser du på personalens och fackets kritik mot Bladås som rektor?

– Fackets kritik tycker jag är märklig. Vi har tagit upp det här med facken och satt in en mentor och jobbat med värdegrunden på hela arbetsplatsen och med konflikthantering. Det här är ganska vanliga grejer på en arbetsplats och i höst ska vi fortsätta med arbetet och säkerställa att vi erbjuder en bra verksamhet för eleverna.

Varför har det blivit såhär?

– Anställer man ny personal och det kommer nya idéer så kan det bli lite rörigt. Men nu känner jag inte att vi har något akut läge. Vi har kontroll och ska jobba vidare. Det ska bli tydliga beslut från chefen och vi ska förhålla sig till de ramar som vi har. Jag ser inga konstigheter i det här. Vi bytte chef i höstas och i januari blev det en ohållbar situation och det brakade ihop. Det jag vet är att det var missnöje med arbetsvillkoren och man hade många elever. Är det en pressad situation blir det enkelt energiläckage.

Flera i personalen har känt sig kränkta. Hur ser du på det?

– Känner man sig kränkt får man lämna in en kränkningsanmälan och så får vi utreda det. Det har vi inte fått in någon från Vimmerby Lärcenter. Jag tycker att man slänger sig med kraftfulla ord och att man istället ska få ned det på papper. Är man inte nöjd med sin chef får man gå till nästa och jag har inte fått något till mig. Istället kanske man går till arbetskamraten och bygger upp något och där har beteendevetaren och vi varit tydliga med att få en annan struktur och en bättre konflikthantering.

Har du förtroende för Mathilda Bladås som rektor?

– Jag har fullt förtroende för Mathilda som rektor. Hon har blivit tydligare och tydligare och har både mitt och förvaltningens fulla stöd. Facket förväntar sig att Mathilda ska bli en tydligare chef och den förväntningen har jag med.

Jakob Karlsson

#1 - - Jan Berggren:

Var befann sig "cheferna" i Vimmerby kommun den dag vi andra fick lära oss vad en felrekrytering kan kosta?
Verkar finnas många sådana tillsättningar nu...

Till top