Ekängens HVB del 3: 12 miljoner i vinst – trots bristerna

NYHETER / Permalink / 4

Ekängens HVB har fått skarp kritik i nästan samtliga tillsynsbeslut. Trots det har behandlingshemmet varit väldigt lönsamt. Mellan september 2006 och juni 2014 gjorde företaget en vinst på 12,6 miljoner kronor.

Ekängens HVB är ett skattefinansierat privat vårdföretag. Kommuner och landsting placerar personer med psykiska diagnoser eller missbruksproblem på behandlingshemmet i Virserum till en kostnad av cirka 3 000 kronor per dygn. 2014 betalade exempelvis Essunga kommun 3 073 kronor per dygn för en placering. I priset ingår både vård och boende.

I februari valde Inspektionen för vård och omsorg att stänga behandlingshemmet med omedelbar verkan eftersom det utgör en ”konkret och överhängande” fara för klienternas liv, hälsa och säkerhet. I föregående artiklar har Vimmerbybloggen djupgranskat varför behandlingshemmet stängdes. Huvudskälen är för låg kompetens hos personalen, för låg bemanning och att behandlingen håller för låg kvalité.

12,6 miljoner på åtta år

Vimmerbybloggen har även gått igenom företagets samtliga årsredovisningar för företaget Ekängens HVB & Halvvägshus AB. Av dem framkommer att Anders Hermansson, ensam ägare av företaget, gjort stora vinster på den misskötta verksamheten.

Mellan 2006 och 2014 gjorde företaget en vinst på totalt 12,6 miljoner kronor. Omsättningen, pengar som alltså enbart kommer från skattebetalare runt om i landet, har stigit och passerade 30 miljoner för första gången under det senaste räkenskapsåret. Då gjorde företaget en vinst på 2,8 miljoner kronor. Personalkostnaderna utgör ungefär 47 procent av verksamhetens utgifter.

Vinstmarginalen har varierat under åren och har mellan oktober 2006 och juli 2014 legat på sex procent totalt sett. Snittvinsten under de senaste åtta åren ligger på 1,6 miljoner kronor per år.

Vid det senaste bokslutet var företagets tillgångar 11,2 miljoner.

Beläggning på 93 procent

Ekängens HVB invigdes 2004, men upplevde en tuff inledning med ekonomiska problem och svag efterfrågan. Vändningen kom 2006/2007 – och sedan dess har Ekängen haft en god beläggning. Enligt senaste årsredovisningen låg beläggningen på 93 procent.

Ekängen har 26 lägenheter till förfogande samt fyra utslussningslägenheter. På behandlingshemmet vårdas personer enligt socialtjänstlagen, lagen om psykiatrisk tvångsvård, lagen om rättspsykiatrisk vård och lagen om vård av missbrukare. Personer med komplicerat vårdbehov och dubbel- eller trippeldiagnoser hör till vanligheterna – men enligt IVO saknar behandlingen ”i allt väsentligt” innehåll. 

Inspektionen för vård och omsorg granskar inte hur företagen drivs. Deras uppdrag är att utöva tillsyn över verksamheten.

– Jag kan inte kommentera deras vinst. Det enda vi tittar på är om behandlingen håller god kvalité och det har vi i det här fallet bedömt att den inte gör, säger Birgitta Hagström, chef över IVO Sydost.

Anders Hermansson har valt att inte kommentera Vimmerbybloggens granskning av verksamheten på Ekängens HVB.  

Jakob Karlsson 

Diagrammet nedan visar Ekängens HVB:s omsättning, personalkostnader och vinster mellan 2006-2014:

 Fotnot: räkenskapsåret 2006/2007 varade bara i tio månader.
#1 - - Madeleine:

Lansens Omsorg har startat en verksamhet inom Lss i Södra Vi. Det står en Hermansson som ägare. Vet du Jakob om det finns någon koppling där?

Svar: Den verksamheten har inget med Anders Hermansson att göra. Lansen ägs av Marcus Hermansson.
Jakob Karlsson

#2 - - Anonym:

Som sagt det var den kompetenta personalen som gick hem! Som så vart det var på väg!

#3 - - Anonym:

Hur vet du att det var den kompetenta personalen som gick hem? Låter väldig fel..,

#4 - - Anonym:

Kompetent? Man ska ju kunna veta varför man jobba på ett behandlingshem. Det handlar om att ta hand om folk och inte ha koll på ägarens vinster.
"Kompetenta gick hem" detta förklarar allting

Till top