Extra möte – men utan folkomröstningsfrågan?

NYHETER / Permalink / 0

Oppositionen kan kräva fram ett extra kommunstyrelsemöte. Men inte vilka ärenden som ska behandlas. Oavsett om det blir ett tidigare sammanträde eller inte kommer majoriteten behandla folkomröstningsfrågan den 25 augusti.

I fullmäktige den 22 juni beslutade majoriteten om en återremiss i folkomröstningsfrågan. Beslutet har fått den enade regnbågsoppositionen (C, KD, V, MP) att begära ett extra kommunstyrelsemöte för att snabba på en folkomröstning.

Det har man rätt till enligt kommunallagen. Men man kan inte bestämma vilka ärenden som ska behandlas. Det gör majoriteten genom kommunstyrelsens presidium. Med andra kan det bli ett möte utan ärenden. Framförallt kan det bli ett möte utan folkomröstningsärendet.

– Det sannolika är att folkomröstningen inte är färdigberedd till den 10 augusti. Vi är inte beredda att avbryta tjänstemännens semestrar när det ändå inte är något fullmäktige förrän 28 september. Vi tänker ta folkomröstningen i kommunstyrelsen den 25 augusti, säger kommunstyrelsens ordförande Micael Glennfalk (M) som har svårt att förstå oppositionens krav:

– Det hade varit annorlunda om fullmäktiges presidium hade gått med på ett extra fullmäktige i augusti, men nu sa de nej till det. Och även om de kan kräva ett extra möte är det fortfarande vi som sitter i majoritet. Jag förstår inte syftet med ett extra möte. Det är onödigt. Är man pragmatisk och funktionell kallar man inte in personal från sin semester för ett KS utan nytta och vi i kommunstyrelsen har inte makt att besluta om ett extra fullmäktige. Det bestämmer fullmäktiges presidium.

När kan folkomröstningen hållas?

– Vår ambition är att fatta beslut om folkomröstningen i fullmäktige i september och sedan räknar vi med fem-sex månader. Det kanske går att skynda på, men det får tjänstemännen titta på. Vi måste ta hänsyn till resurser och kostnader. Vi kanske behöva anställa mer personal?

Förhalar ni folkets krav på en folkomröstning?

– Jag tycker inte att det finns något fog för den kritiken. Vi hade kunnat ta halva frågan i juni och andra halvan i september, men det hade inte gjort någon skillnad. Det som förhalar är det kompromissförslag jag tog initiativ till i maj. Men min mening var inte att förhala, utan att det skulle gå snabbare.

Turerna i Vimmerbypolitiken fortsätter…

Jakob Karlsson

Till top