Folkomröstning om skolorna den 31 januari

NYHETER / Permalink / 0

Det kommer att bli en folkomröstning om skolorna. Det står klart efter dagens kommunstyrelsesammanträde. Den 31 januari får Vimmerbyborna säga sitt om de två nedläggningshotade skolorna och förskolan i Pelarne. 

Det fattade den lila majoriteten beslut om i kommunstyrelsen idag. Det ursprungliga förslaget om att lägga ned fyra skolor och två förskolor är en av de mest debatterade i Vimmerbys politiska historia – och fick cirka 2 800 att kräva en folkomröstning.

I det slutgiltiga budgetförslaget, som klubbades av fullmäktige i juni, fanns nedläggning av skolorna i Djursdala och Gullringen samt förskolan i Pelarne kvar.

Majoriteten har länge hoppats kunna undvika en folkomröstning – men valde idag att bestämma datum. Det blir alltså den 31 januari som kommuninvånarna får säga sitt – och vi får därmed en extra valrörelse i Vimmerby i vinter.  

Vilken fråga som ska ställas är däremot inte fastställt ännu.

Mer information och kommenterar om folkomröstningen hittar du på Dagens Vimmerby senare under eftermiddagen.

Jakob Karlsson

Simon Henriksson

Till top