Även förskolorna i Djursdala och Pelarne stängs

NYHETER / Permalink / 1

Under tisdagskvällen har Vimmerbybloggen gått in djupare i majoritetens budgetförslag. Även förskolorna i Pelarne och Djursdala kommer att stängas. Istället ska barnen erbjudas förskoleplats i Vimmerby stad eller Södra Vi.

 

Socialdemokraternas och Moderaternas ekonomiska förslag för 2016 och framåt slog ned som en bomb under tisdagseftermiddagen. Under kvällen har Vimmerbybloggen analyserat materialet djupare – och det är inte bara skolor som kommer att stängas i Vimmerby kommun.

Förskolorna i Djursdala och Pelarne stryker också med. Istället får de barnen gå i förskola i antingen Södra Vi eller i Vimmerby, där det redan nu råder enorm brist på förskoleplatser.

 

BUN ska skära 14 miljoner

Exakt hur mycket som majoriteten beräknas spara på att stänga fyra skolor framgår inte av materialet. Men för 2016 sänks BUN:s budget med åtta miljoner kronor och för 2017 med ytterligare sex. En ytterligare höjning av skatten med 30 öre hade alltså kunnat rädda skolorna. 30 öre motsvarar ökade skatteintäkter på ungefär nio miljoner kronor per år.

Istället för ekonomi hänvisar majoriteten till en ”förändrad skolstruktur” för en mer likvärdig utbildning. Man skriver även att elever från landsbygden har svårare att uppnå kunskapskraven, men nämner inga siffror.

Utöver besparingen på BUN räknar kommunledningen med att nedläggningen av de fyra landsbygdsskolorna ger mindre kostnader för kost- och fastighetsavdelningen.

 

Fem tjänster försvinner

Utöver BUN ska kultur- och fritidsförvaltningen se över sin organisation, vilket beräknas spara två miljoner kronor per år. Fyra-fem tjänster ska bort.

I socialförvaltningen ska ytterligare behandlingspersonal anställas för att minska dyra kostnader för placeringar inom individ- och familjeomsorgen. Man ska även förbättra personalplaneringen för att minska övertid, sjukfrånvaro och användandet av timvikarier.

Majoriteten vill även öka intäkterna genom att sälja fastigheter. En styrgrupp har initierats och totalt har man inventerat fastigheter till ett bokfört värde på runt 50 miljoner kronor. Kommunen kommer även att sälja skogsmark.

Läs mer om majoritetens ekonomiska förslag på Vimmerbybloggen imorgon. 

Jakob Karlsson

Oppositionen: ”Det innebär döden för en bygd”

NYHETER / Permalink / 2

Majoritetens budgetförslag möts av mycket hård kritik i sociala medier och inom oppositionen. Mest smärtsamt är beslutet om att stänga fyra skolor på landsbygden. Bara under tisdagen har knappt 700 personer skrivit på en namninsamling i protest mot beslutet.

 

Alla visste att majoritetens beslut skulle svida ordentligt. Men ingen lär ha kunnat gissa sig till att fyra skolor på landsbygden stängs från och med nästa höst. Beslutet upprör många kommuninvånare som gått till hårda angrepp mot den lila majoritetens budgetförslag.

Även oppositionspartierna ser rött.

Lars Johansson i Vänsterpartiet anser att frågan om skolnedläggningen är den viktigaste någonsin i sitt partis historia.

– Vänsterpartiet förbereder sig nu på sin tuffaste politiska kamp i kommunen någonsin, och vi är övertygade om att det det är många som kommer kämpa tillsammans med oss. Att politikers oförmåga att styra kommunen går ut över våra barn och vår framtid kommer vi aldrig gå med på.

 

”4-5 mil till skolan är orimligt”

Lars Johansson tycker att landsbygden får betala ett alldeles för högt pris för Vimmerbys blödande ekonomi.  

– År av avsaknad av ekonomiskt ansvar för Vimmerby kommun ska nu betalas av landsbygden och våra barn när majoriteten ska lägga ner fyra skolor i kransorterna. Att ta bort en skola från en ort innebär döden för en bygd, och det är något Vänsterpartiet inte kommer acceptera. Oavsett var man bor i kommunen ska man ha rätt till en bra och likvärdig skola, vilket även innefattar en rimlig resväg till skolan. Att bussa små barn fyra-fem mil in till stadens skolor är naturligtvis inte rimligt, säger han.

 

”Inte fått något underlag”

Även oppositionsrådet Ingela Nilsson Nachtweij (C) är mycket kritisk mot förslaget, men hänvisar till ett pressmeddelande från partiet under onsdagen. Till Vimmerbybloggen riktar hon dock skarp kritik mot hela processen.

– Vi ser mycket allvarligt på förslaget, på hela budgetprocessen och den knappa tiden för oppositionen. På två veckor ska vi få fram ett alternativt budgetyrkande. Majoriteten har jobbat med detta i tre månader med alla tjänstemännen till hands och med ekonomiska underlag och förutsättningar. I skrivande stund har vi inte fått något underlag från tjänstemännen. Vi har blivit lovade material som vi ännu inte fått.

Nilsson Nachtweij saknar visioner i majoritetens förslag.

– Vi saknar majoritetens visioner och politiska program för hur Vimmerby ska utvecklas 2015-2018. Det enda som hittills presterats är ett dokument med förslag på kostnadsbesparingar som inte talar om hur man ska tolka siffrorna som nämnderna ska spara. Muntligt beskrevs att det ska vara besparing utifrån utfall 2014 men vi har ännu inte fått tillgång till bokslutet så att vi kan räkna på konsekvenser av föreslagna kostnadsminskningar.

Imorgon kommer Centerpartiet även att hålla ett öppet möte om kommunens ekonomiska situation.

Jakob Karlsson

Skatten höjs med 30 öre – och fyra skolor stängs

NYHETER / Permalink / 4

Som första medium i Vimmerby kan Vimmerbybloggen berätta hur majoriteten tänker få ordning på kommunens ekonomi. Kommunens utgifter ska minskas med 21 miljoner och skatten höjs med 30 öre. Dessutom stängs skolorna i Tuna, Rumskulla, Gullringen och Djursdala från och med nästa höst.

 

Vimmerby kommun har redan länets näst högsta kommunalskatt. Nu blir den ännu högre. Från 2016 höjs skatten för Vimmerbyborna från 21,86 procent till 22,16. Inklusive landstingets skatt blir det totalt 33,53 procent.

Det är en av de stora förändringarna i majoritetens stora sparförslag för nästa års budget.

– Vi gör detta arbete för att det är absolut nödvändigt och alla verksamheter har varit uppe för diskussion. Inget har varit heligt, säger Micael Glennfalk (M) på kommunens hemsida.

 

Nya nedskärningar

Den andra stora förändringen innebär att verksamheterna ska spara 21 miljoner kronor för 2016 och det flaggas även för nya nedskärningar år 2017.

•   Kultur- och fritidsnämnden ska spara två miljoner kronor.

•   Barn- och utbildningsnämnden ska spara åtta miljoner.

•   Socialnämnden ska spara sex miljoner.

•   Miljö- och byggnadsnämnden ska spara en miljon, 500 000 kronor vardera för Vimmerby och Hultsfred.

•   Kommunstyrelsen ska spara 4,7 miljoner kronor.

 

Fyra skolor stängs

Hur de olika nämnderna ska spara rent konkret bestäms i september. Men redan nu står det klart att fyra av Vimmerbys nio grundskolor stängs från och med höstterminen 2016.

Skolorna i Gullringen, Djursdala, Tuna och Rumskulla läggs ned helt. Ett dråpslag för landsbygden i Vimmerby kommun.

– För att detta ska bli så bra som möjligt för varje enskild elev kommer förändringen att ske i nära dialog med berörda elever och föräldrar, säger det andra kommunalrådet Helen Nilsson (S).

 

Inga nya investeringar

Utöver de här förändringarna föreslår majoriteten att samtliga investeringsbeslut som ännu inte verkställts upphävs. Nya investeringsbeslut för 2015 och 2016 föreslås omfatta investeringar som pågår, max 15 miljoner kronor per år. Det innebär bland annat att Astrid Lindgrens skola får fortsätta vänta på sin utlovade upprustning samt att kommunens idrottsföreningar bara kan drömma om uppfräschade anläggningar.

Sparpaketet innehåller även en satsning med syfte att minska kommunens sjuk- och vikariekostnader som landade på 32 miljoner kronor för 2014. 1,2 miljoner läggs på att utreda orsaker och till insatser samt 0,6 miljoner kronor som kommunalanställda får i friskvårdsbidrag.

Majoriteten har utgått från SKL:s genomlysning av kommunens ekonomi från i höstas.

– Det gav oss en bra måttstock på var våra kostnader sticker ut. Det viktigaste är att vi ser över hur vi använder pengarna och att vi hushåller med dem på ett ansvarsfullt sätt, säger Helen Nilsson (S).

Jakob Karlsson

 

 

Till top