DEBATT: Skolnedläggning kan tvinga Vimmerby att investera ännu mer

DEBATT, NYHETER / Permalink / 0

Vimmerby kommun har under de senaste åren gjort stora investeringar utan att först ha åtgärdat driftunderskottet. Det har lett till att kommunens ekonomi befinner sig i ett svårt läge och S och M valde skolnedläggningar som den dominerande lösningen på kommunens ekonomiska problem.

Reaktionerna är starka och vi är många som inte tror att besparingarna blir så stora som tjänstemännen räknat ut när man gör en helhetsbild av den förändrade skolstrukturen. Vi befarar att det inte ens blir en besparing för kommunen i slutänden när vi om några år kommer att se effekterna av nedläggningen för dessa tre orter. 

Erfarenheter från Västerviks kommun och flera andra kommuner visar nämligen att skolnedläggningar, i väl fungerande fastigheter som är betalda, innebär behov av nybyggnationer av skollokaler i tätorterna till stora kostnader bara en kort tid efter skolnedläggningarna.

Västerviks kommun har byggt nya skollokaler i Gamleby och kommer att bygga en helt ny skola inne i Västervik för att få plats med alla elever från landsbygden.

Almviks skola lades ner för några år sedan och tjänstemännen trodde att eleverna från Almvik skulle välja Gamleby som skolort. De flesta har valt Västervik vilket medför att kommunen nu tvingas att bygga en ny skola vid Kvännaren vilket måste påskyndas för att alla elever från landsbygden ska kunna tas emot i centralorten.

Vimmerby kommun har i nuläget inte tillräckligt låneutrymme för att både renovera Astrid Lindgrens skola för 40 miljoner och samtidigt bygga ut Södra vi skola för att få plats med alla elever från Gullringen och Djursdala. Kommuninvest har nyligen höjt kommunens låneutrymme till 131000kr/invånare på grund av att kommunen passerat sin tidigare limit på 120000kr/invånare.

Det kräver noggrannare analyser av kommande investeringsbehov. 

Vi förväntar oss noggranna beräkningar av de samhällsekonomiska konsekvenserna för Gullringen, Djursdala och Pelarne när analyserna nu ska tas fram i samband med nämndsbudgetarbetet.

Vi står fast vid vår linje att skolorna i Gullringen och Djursdala och förskolan i Pelarne av flera skäl inte ska läggas ned under denna mandatperiod. Djursdala och Gullringen har gjort beräkningar som visar att besparingarna är mycket små och Vimmerby kommun bör snarast behandla föräldraföreningarnas beräkningar så att vi politiker får underlag som tydligt visar skolnedläggningarnas konsekvenser.

Vi har ännu inte fått förvaltningens konsekvensanalyser för Djursdala, Gullringen och Pelarne. Nu är det dags att få fram beräkningarna.

Ingela Nilsson Nachtweij

Peter Karlsson

Centerpartiet i Vimmerby

DEBATT: Därför delar vi ut stipendium till människor med utomnordisk bakgrund

DEBATT, NYHETER / Permalink / 0

Vimmerby IF är en förening för ALLA, med stark betoning på ALLA.  Vi tror på mångfald och människors lika värde. Vi jobbar med frågor på alla områden där vi känner oss delaktiga, vi har verksamhet för alla oavsett ålder, kön, nationalitet, hudfärg, sexualitet eller funktionsnedsättning.

Vi är stolta över vad vi gör i föreningens vardag och vi blir stärkta varje dag för vad alla i föreningen presterar och genomför med sin ideella insats.

Vi försöker på flertalet sätt tillsammans med övrigt föreningsliv, kommun och massor av andra samarbetspartners bidra till att Vimmerby Kommun välkomnar alla och givetvis de nyanlända och att vår närmiljö rustas för deras och allas framtid. En av de viktigaste sakerna vi har att jobba med är att skapa trygghet och möjligheter för alla barn och ungdomar. Som en del av detta arbete är Vimmerby IF stolta över att Ansgariusstiftelsen vill satsa tillsammans med oss för våra ungdomars och vår kommuns skull. Ansgariusstiftelsen som själva i höstas tog kontakt med VIF för att vara en del av det lokala integrationsarbetet, stiftelsen såg möjligheten och potentialen i att stödja nyanlända ungdomar med en extra utbildningsstimulans.

Ökad chans till utbildning

Stipendiet innebär studiefrämjande insatser som är likt alla andra stipendier är riktade till olika målgrupper. I detta fall är målgruppen nyanlända, som snabbt vill lära sig språk, utbilda sig akademiskt eller yrkesmässigt och bli resurser i sitt nya hemland Sverige efter att av olika anledningar ha fått fly från sitt hemland. En flykt som ofta skett ensamt helt utan familj och nära anhöriga. Detta stipendium är en chans att ge yngre människor som flytt hit en ökad chans till språkkunskaper och utbildning som också är en förutsättning för kommande arbete. Att skapa nya nätverk kring våra nyanlända är ett viktigt moment, stipendierna skapar dessa möjligheter.

Fortsätter vårt arbete

Att den inte ges till oss som är födda i Sverige är ju så klart för att ingen av oss har behövt fly hit av olika skäl såsom krig och misär, lämna familj och trygghet, vi kan oftast vårt eget språk och har oftast någon i vår familj hos oss i vår närhet. Det här en EN riktad fond/insats bland många andra med ambitionen att skapa ännu bättre förutsättningar för integration och ökad sysselsättning i vårt närområde. Ett sätt att ge dem som flyr hit en extra liten chans att fortsätta sina liv så bra det går och berika oss och vårt samhälle.

Vimmerby IF kommer oförtrutet och i all framtid försöka bidra till att Vimmerby Kommun ska vara en trygg plats för ALLA nu idag och i framtiden. Vi ser mångfald och människors olikheter som en styrka och framgångsfaktor i detta arbete!

Styrelsen i Vimmerby IF

 

Öppet brev från föräldrarna i Pelarne

DEBATT, NYHETER / Permalink / 2

Här, kära politiker i vår kommun, här är något vi vill visa er.

En liten by med framtidstro, och en liten by på tillväxt. Vi vill visa er att vi är beredda att kämpa för vår fantastiska förskola i Pelarne och en levande landsbygd. Att vi och ni och varenda kommuninvånare måste få se värdet i vad vi har bara tio minuter med bil från vår centralort. Värdet inte bara för barnen som bor här, utan för barnen som inte har det här utanför sin husknut. Och värdet för hela samhället i att kunna ge det här till våra barn som en investering i framtiden.

Det här är vad vi vill kämpa för att kunna fortsätta ge till våra barn och vad vi tror att både politiker och kommuninvånare borde få upp ögonen för. Det här är värt att satsas på, inte läggas ned. 

Så till alla berörda politiker i vår lilla kommun. Tala om det här för föräldrarna till barnen i stan som står i kö till att få börja förskolan i ett gäng baracker. 

Tala om det fantastiska med vår förskola och hur trygga den gör våra barn. Att i den här lilla barngruppen, här blir varenda unge sedd och lyssnad på. Att barnen som går tillsammans med andra barn i blandade åldrar från början får lära sig att ta hand om varandra. Alla får vara med här och alla ska tas om hand. Om hur de när de sedan börjar skolan i stan förundrar sina lärare genom att ta så väl hand om och se alla andra barn. Tala om att här finns plats och möjligheter för fler barn.

Tala om det stora i att få gå i en förskola så nära naturen. Att gården utanför inte är en fyrkantig liten inhägnad plätt, utan stora, gröna, lekvänliga ytor åt alla håll och kanter, med skogen bara alldeles bakom gärdesgården. Om hur barnen får lära sig och uppleva på riktigt hur maten vi äter produceras. Att de med egna ögon får se hur fröerna de sått växer och blir till mat.  Om hur de hos grannarna fått plocka egna ägg som de använt både till att göra färg och till att äta, eller på promenaderna se hur arbetet går till på en riktig bondgård. 

Tala också om den fantastiska byggnaden. Ett gammalt skolhus med högt i tak, luftiga utrymmen och stora ljusa fönster. Att här finns minsann inte minsta tillstymmelse till mögel, och om hur lokalerna aldrig upplevs som trånga och bullriga. Tala om att barnen har ett eget snickeri i källaren, och att i matsalen, där äts maten som lagas i det egna köket av den egna kokerskan. Att det faktiskt finns en hel gympahall som förskolan kan använda så mycket de önskar. 

Gör nu det. Och tänk på möjligheterna. Att kunna ta till vara på och utveckla det ni redan har, istället för nya lösningar som kostar pengar de med. Att trygga barn ger samhället så mycket tillbaka.

Använd det ni har och låt varenda familj i kommunen få veta hur fantastiskt det kan vara på en förskola. Och att tio minuter i bil är väl spenderade minuter när alternativet är att trycka in så många barn som möjligt i en så kallad paviljong.

Kom igen kommunen. Nu investerar vi i framtiden för tryggare barn!

Föräldrarna i Pelarne genom Johanna Karlsson

Bilder från förskolan: 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Till top