Analys: Är oppositionens förslag oseriöst eller en taktisk triumf?

ANALYSER, NYHETER / Permalink / 0

Och på den tjugonionde dagen kom oppositionens revolutionerade lösning på kommunens ekonomi? Inte direkt. Är oppositionens förslag oseriöst – eller en taktisk triumf?

I 30 dagar har oppositionen bett om mer tid. De var tvungna att räkna. De fick inte fram några underlag. Ingen hjälpte dem med att räkna. Ingen svarade på deras frågor. Den elaka majoriteten gav dem inte mer tid.

Med tidens gång ökar förväntningarna. Ni kan ordspråket. Vi har väntat och väntat och efter 29 dagar står det klart att det här förslaget definitivt inte var värt denna långa väntan.

Som att vänta på ett OS-guld i ishockey – och åka ut i kvarten mot Vitryssland.

Det var inte förvånande att oppositionen inte presenterade en hållbar lösning av kommunens ekonomiska problem. Men det var definitivt oväntat att de inte ens har försökt.

Centerpartiets, Vänsterpartiets, Kristdemokraternas och Miljöpartiets budgetförslag känns inte framknådat under en månads tid. Det känns som en skapelse från en kafferast. Lite politikerlöner? Jodå. Många gnäller på Itsam, ska vi inte ta lite där? Jamenvisst! Och så färre chefer? Jackpot!

Räddat en termin

Det är väldigt svårt att jämföra de olika förslagen, för de har helt olika syften. Majoriteten har lagt fram en budgetplan för hur Vimmerby kommun ska få ordning på sin långa ovana med driftunderskott – oppositionen har räddat en termin på fyra grundskolor.

Längre än så räcker inte oppositionens förslag. Och det är just det som är briljant med oppositionens förslag.

Det är möjligt att jag tittat alldeles för mycket på Vita Huset och House of Cards – men oppositionens budgetförslag var så tunt att det måste ha ett strategiskt syfte. Se här:

1. Oppositionen hävdar att det räcker med 4,7 miljoner för att rädda skolorna 2016.

Summan som oppositionen anser sig behöva för att rädda skolorna ställer majoriteten i dålig dager. Vi är visserligen i ett läge i Vimmerbys ekonomi där varje miljon spelar roll – men att spara 4,7 miljoner av 837 miljoner i skatteintäkter och statsbidrag på att lägga ned fyra skolor kan bara uppfattas som snålt och ogenomtänkt. 4,7 miljoner är visserligen korrekt för BUN:s besparing på att lägga ned skolorna 2016 – men medvetet bortser oppositionen från den uppskattade helårseffekten på cirka 15 miljoner från och med 2017.

De räddar inte skolorna. De räddar en termin på skolorna.

2. Oppositionen ser inte längre än 2016.

Det är trots allt bara budgeten för 2016 som fullmäktige ska fatta beslut om på måndag. Men medan majoriteten har en plan ända fram till 2018 låter oppositionen framtiden bli ett senare problem. Därmed krävs inte lika stora besparingar i förslaget för 2016.

Köper sig tid

3. Oppositionen accepterar alla andra förslag i majoritetens budgetförslag.

Oppositionen ändrar bara en sak i majoritetens budget: nedläggningen av skolorna som de täcker upp med att hämta in 4,7 miljoner på andra håll. Allt för att göra det så enkelt som möjligt för majoritetsledamöterna att rösta på oppositionens förslag – eller så svårt som möjligt att följa partipiskan.

4. Oppositionen köper sig tid.

Det är uppenbart att oppositionen inte påbörjat sitt budgetarbete i tid. De har väntat på en inbjudan som aldrig kom. SKL:s rapport kom i oktober och att vi ett halvår senare bara har ett långsiktigt alternativ är förstås ytterst klent. Men oppositionen tar 2016 först – och lovar förslag för 2017-2018 längre fram. På så sätt får de ännu mer tid till att knåda fram sitt långsiktiga alternativ.  

5. Oppositionens besparingar är extremt okontroversiella.

Oppositionen vill minska politikerarvodena, IT-kostnaderna och antalet chefer. Det är inga förslag som retar upp några starka känslor hos allmänheten. Det är inga förslag som får ens tre personer att kräva folkomröstning.  

Ställt emot att lägga ned fyra skolor på landsbygden får oppositionens förslag nästan ingen påverkan för vanliga medborgare. Ingen märker om politikerna tjänar lite mindre eller om datorerna tar längre tid att ersätta eller om en rektor eller områdeschef ska kontaktas. Däremot märks det om sjuåriga barn ska behöva åka flera mil i buss varje dag.

Var det medvetet?

Att besparingarna är så obetydliga är förmodligen det mest fiffiga med oppositionens förslag. Hur ska majoritetsledamöterna kunna åka ut till Tuna om de valt att stänga skolan framför några spridda miljoner här och där? Till Gullringen om de valde att inte sänka IT-kostnaderna? Till Djursdala om de prioriterade sina egna löner? Till Rumskulla om de hellre tog strid för förvaltningens chefsstruktur?

Var konsekvenserna omedvetna så är förslaget oseriöst, var de medvetna så är förslaget en taktisk triumf. Oavsett målar förslaget in majoriteten i ett hörn: sänk landsbygden – eller krafsa lite på ytan.

Jakob Karlsson

DEBATT: Därför delar vi ut stipendium till människor med utomnordisk bakgrund

DEBATT, NYHETER / Permalink / 0

Vimmerby IF är en förening för ALLA, med stark betoning på ALLA.  Vi tror på mångfald och människors lika värde. Vi jobbar med frågor på alla områden där vi känner oss delaktiga, vi har verksamhet för alla oavsett ålder, kön, nationalitet, hudfärg, sexualitet eller funktionsnedsättning.

Vi är stolta över vad vi gör i föreningens vardag och vi blir stärkta varje dag för vad alla i föreningen presterar och genomför med sin ideella insats.

Vi försöker på flertalet sätt tillsammans med övrigt föreningsliv, kommun och massor av andra samarbetspartners bidra till att Vimmerby Kommun välkomnar alla och givetvis de nyanlända och att vår närmiljö rustas för deras och allas framtid. En av de viktigaste sakerna vi har att jobba med är att skapa trygghet och möjligheter för alla barn och ungdomar. Som en del av detta arbete är Vimmerby IF stolta över att Ansgariusstiftelsen vill satsa tillsammans med oss för våra ungdomars och vår kommuns skull. Ansgariusstiftelsen som själva i höstas tog kontakt med VIF för att vara en del av det lokala integrationsarbetet, stiftelsen såg möjligheten och potentialen i att stödja nyanlända ungdomar med en extra utbildningsstimulans.

Ökad chans till utbildning

Stipendiet innebär studiefrämjande insatser som är likt alla andra stipendier är riktade till olika målgrupper. I detta fall är målgruppen nyanlända, som snabbt vill lära sig språk, utbilda sig akademiskt eller yrkesmässigt och bli resurser i sitt nya hemland Sverige efter att av olika anledningar ha fått fly från sitt hemland. En flykt som ofta skett ensamt helt utan familj och nära anhöriga. Detta stipendium är en chans att ge yngre människor som flytt hit en ökad chans till språkkunskaper och utbildning som också är en förutsättning för kommande arbete. Att skapa nya nätverk kring våra nyanlända är ett viktigt moment, stipendierna skapar dessa möjligheter.

Fortsätter vårt arbete

Att den inte ges till oss som är födda i Sverige är ju så klart för att ingen av oss har behövt fly hit av olika skäl såsom krig och misär, lämna familj och trygghet, vi kan oftast vårt eget språk och har oftast någon i vår familj hos oss i vår närhet. Det här en EN riktad fond/insats bland många andra med ambitionen att skapa ännu bättre förutsättningar för integration och ökad sysselsättning i vårt närområde. Ett sätt att ge dem som flyr hit en extra liten chans att fortsätta sina liv så bra det går och berika oss och vårt samhälle.

Vimmerby IF kommer oförtrutet och i all framtid försöka bidra till att Vimmerby Kommun ska vara en trygg plats för ALLA nu idag och i framtiden. Vi ser mångfald och människors olikheter som en styrka och framgångsfaktor i detta arbete!

Styrelsen i Vimmerby IF

 

Glennfalk om motförslaget: ”Hade väntat mig något mer”

NYHETER / Permalink / 0

Kommunalrådet Micael Glennfalk (M) välkomnar oppositionens förslag. – Jag hade trott att de skulle ta bort någon verksamhet, men vi ska givetvis titta på det här förslaget, säger han.

IT-kostnader, färre chefer i grundskolan, politiker och näringslivsenheten. Det vill oppositionen spara på.

– De har inte med besparingen på kosten för att täcka upp den besparing som vi ser på skolan, och den förändrade skolstrukturen i vårt förslag får bara effekt under halva 2016. Vad vill oppositionen göra 2017 och 2018? Det är frågan, säger Micael Glennfalk.

Det moderata kommunalrådet tycker inte heller att det är trovärdigt att bara lägga förslag för 2016.

– Det går inte göra en budget för ett år när man ska ha återställning för tre år. Man måste kunna visa hur man återställa underskotten. Annars blir det inte trovärdigt. Säg att vi räddar skolorna 2016 – ska vi ha debatt om skolan igen nästa år då?

”Känns märkligt”

Glennfalk ställer sig mest frågande till besparingen på näringslivsenheten.

– Det känns lite märkligt. De är två medarbetare där idag och de har drog in 60 miljoner i bidrag till kommunens företag under förra mandatperioden. De jobbar nu med företagsetableringar och jag vet inte om jag är beredd att offra det. Men det tål att tittas på. Redan idag fungerar jag som en aktiv kontakt till näringslivet och man ska veta att Helen tagit över nästan allt det som Per Åke Svensson gjorde som vice ordförande under den förra mandatperioden.

Kan du tänka dig att gå ned i lön?

– Det kan man givetvis se över, men generellt tror jag inte på lägre politikerarvoden Jag tror att väldigt få som sitter i politiken sitter på möten med vinst kontra sin arbetsinkomst. Skulle jag räkna om min arbetstid så jobbar jag för 25 000 i månaden och det känns inte så konkurrenskraftigt.

Hur ser du på förslaget som helhet?

– Jag hade väntat mig något mer, att man skulle vilja lägga ned kulturskolan eller något sådant. Men jag har gjorde den här prövningen och det är svårt att hitta pengar. Jag tror också att det effektivaste sparandet är att ta bort verksamheter. Tidigare har man försökt ta någon miljon här och där och det har inte fungerat.

Tror du att det här förslaget leder debatten framåt?

– Det är svårt att säga. Det hade kanske varit bättre om man haft något mer konkret än att skrapa ihop lite här och där. Men vi ska titta seriöst på de här delarna, låta tjänstemännen yttra sig och diskutera med oppositionen.

Jakob Karlsson

 

Till top