Även förskolorna i Djursdala och Pelarne stängs

NYHETER / Permalink / 1

Under tisdagskvällen har Vimmerbybloggen gått in djupare i majoritetens budgetförslag. Även förskolorna i Pelarne och Djursdala kommer att stängas. Istället ska barnen erbjudas förskoleplats i Vimmerby stad eller Södra Vi.

 

Socialdemokraternas och Moderaternas ekonomiska förslag för 2016 och framåt slog ned som en bomb under tisdagseftermiddagen. Under kvällen har Vimmerbybloggen analyserat materialet djupare – och det är inte bara skolor som kommer att stängas i Vimmerby kommun.

Förskolorna i Djursdala och Pelarne stryker också med. Istället får de barnen gå i förskola i antingen Södra Vi eller i Vimmerby, där det redan nu råder enorm brist på förskoleplatser.

 

BUN ska skära 14 miljoner

Exakt hur mycket som majoriteten beräknas spara på att stänga fyra skolor framgår inte av materialet. Men för 2016 sänks BUN:s budget med åtta miljoner kronor och för 2017 med ytterligare sex. En ytterligare höjning av skatten med 30 öre hade alltså kunnat rädda skolorna. 30 öre motsvarar ökade skatteintäkter på ungefär nio miljoner kronor per år.

Istället för ekonomi hänvisar majoriteten till en ”förändrad skolstruktur” för en mer likvärdig utbildning. Man skriver även att elever från landsbygden har svårare att uppnå kunskapskraven, men nämner inga siffror.

Utöver besparingen på BUN räknar kommunledningen med att nedläggningen av de fyra landsbygdsskolorna ger mindre kostnader för kost- och fastighetsavdelningen.

 

Fem tjänster försvinner

Utöver BUN ska kultur- och fritidsförvaltningen se över sin organisation, vilket beräknas spara två miljoner kronor per år. Fyra-fem tjänster ska bort.

I socialförvaltningen ska ytterligare behandlingspersonal anställas för att minska dyra kostnader för placeringar inom individ- och familjeomsorgen. Man ska även förbättra personalplaneringen för att minska övertid, sjukfrånvaro och användandet av timvikarier.

Majoriteten vill även öka intäkterna genom att sälja fastigheter. En styrgrupp har initierats och totalt har man inventerat fastigheter till ett bokfört värde på runt 50 miljoner kronor. Kommunen kommer även att sälja skogsmark.

Läs mer om majoritetens ekonomiska förslag på Vimmerbybloggen imorgon. 

Jakob Karlsson

#1 - - Arg, ledsen och uppgiven :

Vimmerby är en jävla klasskommun där man sparkar på de som redan ligger ner, höjer lönen för de som tjänar mest medan många andra får krypa på knäna och vända ut och in på sig själva för att få ihop scheman och klara av alla arbetsuppgifter. Vilket bara kommer funka en kort period, sen blir det sjukskrivningar till höger och vänster.
Dessutom är det en kommun där bara tätorten existerar. Landsbygdens kommuninvånare som också betalar skatt skiter man blankt i så länge det finns pengar till två kommunalrådslöner gör man vad som helst för att spara in på allt annat.
Så här med facit i hand så hade jag som bor på landsbygden och säkert flera med mig gärna väntat med fiber om vi hade vetat hur högt priset skulle bli i form av stängda skolor och förskolor men det fick vi aldrig veta. Och vad har inte det här vansinnesbygget vid Krönsmon kostat och kostar fortfarande?! Granska gärna det!
Jag skulle kunna fortsätta med en ännu längre utläggning men luften och energin har gått ur mig..
/Arg, ledsen och uppgiven

Till top