Skriver av lån för VH – på en kvarts miljon

NYHETER / Permalink / 0
Vimmerby Hockey slipper betala tillbaka sitt lån på 250 000 kronor till Vimmerby kommun. Det föreslår kommunstyrelsen att fullmäktige ska besluta vid nästa sammanträde.
– Vi köper tillbaka den sarg hockeyn köpte 2003, säger kommunstyrelsens ordförande Micael Glennfalk (M).
 
För tolv år sedan köpte Vimmerby Hockey sargen i ishallen av Vimmerby kommun för en halv miljon kronor. Ett avtal som den nuvarande kommunledningen inte är särskilt tillfreds med.
– Vi tycker inte att det var bra och det är inget sätt vi kan jobba på, att en förening äger en fast inventarie i en fastighet som kommunen äger, säger Micael Glennfalk (M). 
 
Kostnaden för sargen var 550 000 kronor – men VH betalade bara 150 000 direkt. Resterande 400 000 kronor upplånades och skulle betalas av under en tioårsperiod genom höjd hyra. 2011 omvandlade också kommunstyrelsen VH:s hyresskuld till ett lån på 250 000 kronor, men lånet har inte betalats. Därför köper kommunen tillbaka sargen – som en avskrivning på lånet. 
 
Kommunstyrelsen föreslår nu, i samråd med representanter från Vimmerby Hockey, fullmäktige att besluta om låneavskrivningen, alternativt sargköpet, vid nästa sammanträde. 
Simon Henriksson
Till top