DEBATT: Sanningen om flykten från Vimmerby Lärcenter

NYHETER / Permalink / 1

Jag blev oerhört förvånad och förbannad när jag läste vad Alf Olsson sagt i artikeln på Vimmerbybloggen i söndags. Hur kan man påstå att det främst är personalen som är problemet och inte ta sitt arbetsgivaransvar? Dessutom mörkar han siffrorna på vilka som inte finns kvar på Vimmerby Lärcenter i höst.

Jag har tagit mig friheten att räkna på hur det verkligen ser ut och har talat med samtliga som slutar/ är tjänstlediga och så här ser läget ut på Vimmerby Lärcenter IDAG.

Av 12 stycken tillsvidareanställda har:

Tre stycken tjänstledigt för att jobba på annan tjänst – här är det bara en som fortfarande har Vimmerby kommun som arbetsgivare.

Tre stycken har sagt upp sig från sina anställningar.

Jag har frågat samtliga om varför de har begärt tjänstledigt eller slutat och fått samma svar: ledningen och otrivseln på Vimmerby Lärcenter.  

Vi har också haft ett antal visstidsanställda under 2015 – 9 st.

Av dessa är det fyra stycken som absolut inte vill jobba kvar här. Jag vet att en, som sökt tjänst blev erbjuden men som tackade nej. Någon/några av de andra har också blivit erbjudna att fortsätta men också tackat nej av samma orsak som de tillsvidareanställda. Samtliga som jag har pratat med har också sagt att de har haft jättetrevliga arbetskamrater och skulle vilja vara kvar men…

Sammanlagt är det alltså 10 medarbetare som har eller kommer att försvinna från Lärcenter till hösten.

 

Tittar man då på vad den här personalflykten innebär det att 67 tjänsteår inom vuxenutbildning (SFI, grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning) försvinner från Vimmerby Lärcenter. Den kompetensen och flexibiliteten är ingenting man ersätter hur som helst. Nya, och en del oerfarna, pedagoger inom vuxnas lärande kommer att behöva tid för att komma in i de olika studieformer som Vimmerbys invånare numera tar för givet.

Att i samma grupp ha elever som läser halv- eller heldistans, reguljärt eller som bara kan komma ibland är en pedagogisk utmaning – även för den bäste. Personalen måste även ha med sig valideringstanken, det vill säga hur mycket kan den här eleven sedan tidigare som den inte behöver läsa eller lära om, det är också en kunskap man tar till sig, över tid.

 

Alf Olsson påstår även att arbetstiderna skulle vara upphovet till konflikterna! Jag vet inte hur han tänker där men så vitt jag vet är det en, möjligtvis två, som har velat ha ferietjänst i stället för semestertjänst. Men trots detta har alla trivts med jobbet på Lärcenter oavsett tjänst. Alltså var jobbet på Vimmerby Lärcenter viktigare än anställningsform!

Om Alf tror att några personers ovilja mot semestertjänst skulle sätta hela Lärcenter i gungning säger det en del om hans kunskap om vad som händer på Lärcenter.

Är det Vimmerby kommuns nya policy att man skall lämna in kränkningsanmälan istället för att prata med varandra? Vi är en liten organisation där vi sitter bara några meter från varandra. Vi har trott att de farhågor, åsikter med mera som vi fört fram till ledningen skulle leda någonvart. Det är bara sorgligt att konstatera att vi för varje tillfälle borde ha lämnat in en skriftlig anmälan i tället för att prata med den som sitter i rummet bredvid.

 

Vi hade inte kunnat förutse att detta skulle leda till att områdeschefen nu förnekar att vi gång på gång försökt göra både honom och rektor uppmärksamma på de problemen som nu skadar verksamheten. Men, 12 maj fick förvaltningschef, områdeschef och rektor ett mejl där oron påtalades.

Efter det blev jag och tre stycken till inkallade till enskilda samtal med Alf Olsson om arbetssituationen på Vimmerby Lärcenter och där klargjorde vi väldigt tydligt att det måste göras något åt ledarskapssituationen – innan allt för många försvann från Lärcenter. Vi har kanske gjort fel när vi inte lämnade in kränkningsanmälningar men, vi har varit vana från våra två tidigare rektorer att prata direkt med dem om det var något vi ville förändra eller klaga på.

Därmed inte sagt att allt vi sagt har fallit i god jord men, vi har så gott som alltid fått ett gott bemötande och respekt för våra åsikter. Det har alltså inte behövts några kränkningsanmälningar! Vi har rett ut saken med en gång eller om någon av de före detta rektorerna ville tänka över saken ett tag och sen gett oss besked.

 

Det har alltså varit raka rör hela tiden. Visst har vi också haft lite gnissel hit och dit men det har aldrig varit värre än det har ordnats upp! Vi är inte perfekta men vi har haft, som man säger, högt i tak och vi har skrattat och gråtit tillsammans och framförallt litat på varandras kompetenser. Vår respekt för varandra gör att vi inte kan tillåta att våra arbetskamrater mår dåligt för att de känner sig orättvist behandlande – då reagerar vi. Eller bättre uttryckt – då reagerade vi…

Ja, de allra flesta av oss har sökt sig bort från Vimmerby Lärcenter på grund av arbetsmiljösituationen. Själv har jag haft tankar på att gå vidare inom mitt yrke och jag får väl tacka Matilda och Alf att jag fick den där sparken i baken jag behövde.

Annars hade jag nog varit kvar ett tag till. Vi har snabbt hittat nya jobb att gå till, vilket inte är förvånande eftersom flera av oss sitter på eftertraktade kompetenser. För vår del är det kanske ingen förlust eftersom vi gått vidare, men för Vimmerby Lärcenter hade det varit än bättre om vi aldrig hade känt oss manade att söka andra arbeten.

Vi har alltid varit lojala mot Vimmerby Lärcenter, kommunens invånare och varandra – det kunde vi ha fortsatt med om förutsättningarna varit annorlunda.

Självklart önskar vi gamla och nya medarbetare på Vimmerby Lärcenter lycka till i framtiden, det är ingen av oss som vill se något som vi varit med om att bygga upp raseras utan vi hoppas att Vimmerby Lärcenter växer och blir starkare.

 

Tio medarbetare genom Ewa Johansson,

snart före detta studie- och yrkesvägledare

på Vimmerby Lärcenter

 

Artikeln om Alf OIssons syn på arbetsmiljön på Vimmerby Lärcenter hittar du här: http://vimmerby.blogg.se/2015/june/omradeschefen-laget-ar-inte-akut-pa-vimmerby-larcenter.html

#1 - - Anonym:

Det här är total katastrof. Jag som har sett lärcenter under många år och känner många av medarbetarna är helt förbluffad över att man kan göra på det här sättet. Det var inga som helst problem med Monica Johansson som rektor, tvärtom. Medarbetarna kände sig respekterade och de kunde prata direkt med henne om det fanns några problem, vilket sällan fanns. När nu Matilda Bladås går ut och säger att det inte är några större problem att så många slutar p.g.a. inkompetent ledarskap, undrar man ju i vilken verklighet hon lever. Dessutom går områdeschefen Alf Olsson ut och stöttar Bladås, och det vet många beror på helt andra saker än att Bladås är kompetent. Jag tycker att både Bladås och Olsson borde lämna in avskedsansökan. Vi ska bli Sveriges bästa skola, och så gör man på det här sättet. Det allra värsta är att förvaltningen har förtroende för Bladås. Det här är ren och skär katastrof, och jag hoppas att alla som jobbar inom skolan protesterar mot behandlingen av personalen på Lärcenter.

Till top