Förhandling mellan kommunen och Telia – mitt i fiberkriget

NYHETER / Permalink / 4

 

Mitt i fiberkriget träffas de båda kombattanterna för förhandling. I augusti kommer Telia till kommunens fiberberedning för att diskutera nästa steg i fiberutbyggnaden. – Vi tänker diskutera hur Telia tänker med östra kommundelen, säger kommunstyrelsens ordförande Micael Glennfalk (M).

Våren 2013 fattade Vimmerby kommun beslut om att investera i ett fibernät som ger snabbare uppkoppling till internet. Projektet bedömdes kosta 73 miljoner – pengar som i slutet av 2030-talet skulle vara intjänade genom hushållens anslutnings- och nätavgifter.

Mitt i kommunens projekt, hösten 2014, meddelade storföretaget Telia att de satsar på fiber i Vimmerby. Succén blev omedelbar. Ungefär 700 villor i Vimmerby stad valde Telia framför kommunens nät – och därefter har Telia fortsatt att erbjuda fiber till villaägare i Gullringen, Södra Vi och Storebro.

Vilken leverantör som invånarna har valt i de tätorterna är oklart i dagsläget. I april hade kommunen 890 beställningar av fiber i Vimmerby kommun. När beslutet togs i fullmäktige 2013 bedömde man att 2 300 anslutningar krävdes för att ro projektet i hamn. Klart är att Telia rubbat kommunens ekonomiska kalkyl och kraftigt urholkat kommunens beräknade anslutningsgrad på 60 procent av hushållen.

”Vill diskutera Telias avsikter”

Men mitt i fiberkriget inleder nu Telia och Vimmerby kommun samtal om den fortsatta fiberutbyggnaden i kommunen. På Telias initiativ mötte en representant för telekomjätten kommunstyrelsens presidium tidigare i somras.

– Vi förde ett resonemang om Telias planera och våra planer och jag bjöd in Telia till att träffa de andra politikerna i fiberberedningen. Jag tycker att det här är en så pass stor fråga att även oppositionen måste vara med för att kunna bilda sig en uppfattning, säger kommunstyrelsens ordförande Micael Glennfalk (M).

Mötet kommer att hållas i augusti.

– Vi bygger dubbla nät idag. Det är inte bra för Telia och det är inte bra för Vimmerby kommun. Vi vill diskutera avsikterna och kommer att diskutera utbyggnaden av den östra kommundelen.

”Intäktssidan är väldigt hotad”

Varken Telia eller kommunen har påbörjat någon fibergrävning öster om Vimmerby. Fiber till Frödinge, Locknevi och Tuna finns med i kommunens plan – men samtidigt lider Vimmerby av ekonomisk kris och har beslutat om investeringsstopp.

– Telias konkurrens har inneburit att intäktssidan är väldigt hotad för kommunen. Vi får inte den anslutningsgrad vi vill ha och då får skattebetalarna betala projektet via skattsedeln istället. Vi kanske ska stanna här? Och i så fall är frågan vem som ska ta östra Vimmerby kommun? Är Telia beredda att ta det? Vill de gräva till sista röda stugan? Det är de här frågorna vi ska diskutera.

Är det här ett tecken på att kommunen förlorat fiberkriget?

– Kommunen kan väl knappast förlora? De intäkter som Telia tagit för kommunen har kommunen tagit för Telia. Det här är inte positivt för Telia heller. De kan inte sätta vilket pris de vill och allra helst vill Telia ha monopol. Konkurrensen som varit gynnar de som beställer fiber, ingen annan. Kommunens fiberprojekt är till för att gynna landsbygden, det var därför Moderaterna och Socialdemokraterna drev igenom det.  Jag utgår från att vi ska ta östra kommunen också och vi har redan skickat in bidragsansökningar. Gör vi inte det så står vi med tvättad hals, men beslutet tar fullmäktige så småningom.

Borde ni inte haft det här mötet tidigare?

– På det sista mötet vi hade med Telia meddelade Telia att de inte ville ha fiber i Vimmerby. De ville satsa på 4G och då gick vi vidare.

Men ända sedan sommaren 2014 har det ju varit känt att de satsar på fiber i Vimmerby?

– Ja, men jag visste inte hur väl de skulle lyckas. Och även om vi har ett möte nu kan det ju komma in ytterligare en leverantör och konkurrera? Telias inträde innebar att de jobbade hårt med sin säljorganisation när vi jobbade med produktionen. Sedan märkte vi att Vimmerbyborna inte var så lojala som vi hoppats. Jag kan förstå att man är sur på kommunen och väljer bort kommunens fiber på grund av det, men jag är förvånad över att man inte tänker steget längre och förstår att man då också väljer bort grannen på landsbygden. Det är jätteförvånade.

Vad hoppas du få ut av mötet?

– Jag hoppas att ett samarbete ska innebära att Vimmerby kan fibreras fullt ut. Men så länge jag är kvar kommer inte kommunen rea ut sitt nät. Jag säger bestämt nej till att sälja kommunens nät enligt den prisnivå som Telia köper in nät för idag.

Känns det här som ett nederlag?

– Nej, inte alls. Jag resonerar inte så. Jag försöker nå winwin med de jag jobbar med. Det är aldrig bra att vinna om den andra sidan upplever att den förlorar. Båda parter ska vara nöjda. Dit kommer jag försöka nå med Telia också, även om det är svårt när vi är i ett konkurrensläge.

Jakob Karlsson

#1 - - Micael Glennfalk:

Förhandling är skribentens ord, inte mitt. Vi för överhuvud taget ingen förhandling; inga erbjudanden har lagts, inga förslag har lagts att förhandla om. Det kommer heller inte att ske på fiberberedningens möte i augusti. Det som skett är en diskussion inför en förnyad diskussion med kommunstyrelsens styrgrupp för fiberinvesteringen. Kommunen har anledning att diskutera eftersom det fortsatta utbyggnaden på landsbygden är hotad, (investeringsstopp), då många villaägare i tätorterna valt Telia istöälet för sin egen kommun, dvs det nät man äger själv.
Problemet när man väljer fel ord är att kommentarer på Facebook blir på fel nivå och plötsligt blir hela artikeln orsak till felaktiga slutsatser.

Svar: Jag tycker absolut att det finns täckning för att använda ordet förhandling. Kommunen och Telia har träffats en gång, ska träffas igen - och syftet är att diskutera den fortsatta fiberutbyggnaden i kommunen. Sen är det ju definitivt inget skarpt läge, men jag tycker ändå att det är tillräckligt för att använda ordet förhandling. Okej. I så fall missförstod jag dig. Om det inte sker i augusti, när sker det då?
Jakob Karlsson

#2 - - Anonym:

Stämmer det att 50 husen har fått ett lägre fiberpris, och isåfall varför?

Svar: Vet ej.
Jakob Karlsson

#3 - - Micael Glennfalk:

Jakob, förhandling är det inte. Det är en diskussion utifrån det läge som är i kommunen idag. I augusti träffar Fiberberedningen Telia för en diskussion kring nuläget.

Till Anonym: Jag tror Vimmerby Fiber har rikat erbjudande till Vimmerby Fastighetsklubb ( mellan 10-20 privata fastighetsägare) inehållande ett offererat pris, likaså till bostadsrättsföreningar. Har 50-huset gått samman och skapat en enda motpart för alla husen har de säkert också fått en offert liknande den som ges till flerfamiljshus.

#4 - - Björn Ståhlberg:

Är det en affärshemlighet vilka rabatter som Itsam ger till olika aktörer ?

Svar: Det borde det inte vara. Jag ska försöka ta reda på om det skiljer något.
Jakob Karlsson

Till top