Glennfalk ”Får fundera på Näs och Itsam”

NYHETER / Permalink / 0

Ordförandeposten i kommunstyrelsen är inte Micael Glennfalks enda uppdrag. När han i september lämnar sin heltidstjänst lämnar han åtminstone fem uppdrag. Hur det blir med styrelseuppdragen i Itsam och Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs återstår att se.

Micael Glennfalk (M) har följande uppdrag som företrädare för Vimmerby kommun:

Ordförande i kommunstyrelsen.

Ordförande i Itsams direktion.                               

Ledamot i styrelsen i den ekonomiska föreningen Vimmerby Turistbyrå.

Ledamot i Infrastrukturkansliets styrgrupp.

Ledamot i inköpsorganisationen i Kalmar län.

Ledamot i styrelsen i Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB.

Ersättare i Regionförbundet i Kalmar län.

”Oerhört viktiga att slutföra”

När Micael Glennfalk i september lämnar in kommunstyrelsens ordförandeklubba lämnar han också uppdragen i Infrastrukturkansliet, Inköpsorganisationen i Kalmar län och sitt ersättaruppdrag i Regionförbundet.

Men vad som händer med ordförandeskapet i Itsam och styrelseuppdraget i Astrid Lindgrens Näs har Glennfalk inte bestämt ännu.

– Itsam är halvknepigt. Jag är vald till ordförande på två år och det är ett uppdrag som kräver mycket kunskap. Det är inte heller nödvändigt att man sitter i kommunstyrelsen för att kunna sitta i direktionen. Jag kommer att diskutera frågan med direktionen framöver, säger Glennfalk och fortsätter:

– Nästa år kommer det tredje och sista kapitlet i Näs trädgårdssatsning och det tog jag initiativ till. Jag tycker att både Itsam och Näs är uppdrag som är oerhört viktiga att slutföra. Särskilt Itsam när det är så turbulent som det är i Vimmerby.

När har du bestämt dig?

– Först ska jag ha en riktig semester och sedan får jag se hur min hälsa är i höst. Uppdragen i Itsam och Näs kräver inte så hög arbetsbelastning. Men jag vet inte om jag kan eller får behålla dem.

”Är jag jävig är alla det”

I ordförandeuppdraget i kommunstyrelsen ingår även en styrelsepost i Astrid Lindgrens Värld AB. Men Glennfalk har avsagt sig det uppdraget på grund av att han själv är ägare till ett företag inom turismbranschen, Björkbackens Turism AB.

Samma avvägning har han inte gjort med den ekonomiska föreningen Vimmerby Turistbyrå, som får ett kommunalt driftbidrag på cirka tre miljoner kronor per år.

– Det är inte samma sak. Får jag ta del av affärshemligheter i ALV:s styrelse skulle Björkbacken kunna dra nytta av dem. ALV är ett privat företag, turistbyrån är en intresseorganisation och där sitter det även andra personer från besöksnäringen. Ser man att jag är jävig där så är alla som sitter där jäviga. Jag tycker att det är konstigt om man ser det så. Jag vet inte om jag kan, får eller vill behålla det uppdraget.

Jakob Karlsson

Till top