Glennfalk kan få 14 000 i månaden i pension – livet ut

NYHETER / Permalink / 2

När Micael Glennfalk avgår i september har han varit kommunstyrelsens ordförande i nästan fem år. För det kan han få cirka 14 000 kronor i månaden – livet ut. – Givetvis kommer jag ta ut det jag har rätt till, säger han.

Kommunalrådet Micael Glennfalk (M) lämnar sitt uppdrag i september. Då har han varit heltidsarvoderad politiker i nästan fem år och har rätt till politikerpension. Från och med sin 65-årsdag kan Glennfalk kvittera ut cirka 14 000 kronor i månaden i ålderspension – oavsett hans övriga pensionsinkomst.

– Jag vet inte hur mycket jag har rätt till. Sist jag kollade tror jag att om jag hade 50 000 i månaden och satt i tolv år skulle jag ha fått 40 000 i pension. Sedan dess har jag inte kollat, men jag hoppas få svar på det, säger han själv.

”Givetvis tar jag det jag får”

Micael Glennfalk har ingen rätt till avgångsersättning. Däremot har han rätt till visstidspension fram till sin 65-årsdag. Även visstidspensionen ligger på cirka 14 000 kronor i månaden, enligt Vimmerbybloggens uträkning. Glennfalk har rätt till visstidspension i 33 månader, vilket skulle innebära en visstidspension på cirka 460 000 kronor totalt.

Visstidspensionen räknas av för varje krona som Glennfalk tjänar över två prisbasbelopp, vilket motsvarar cirka 90 000 kronor.

 – Jag kommer att ta ut det jag får ta ut. Givetvis. Har jag ett avtal med en arbetsgivare oavsett vem det är så tar man väl det man får ta ut? Det ser jag som givet. Däremot vet jag inte hur det blir eller hur mycket jag får tjäna.

Tycker du att det är en hög pension för ett jobb som du haft i knappt fem år?

– Jag vet inte. Jag vet inte vad andra har för pensioner egentligen. Jag har tjänat bra som VD på Roxx och satt av till pension genom åren. Jag kan inte bedöma om det är mycket eller lite, men jag förstår att jag inte skulle kunna leva på det. Jag kan inte leva på 14 000 kronor i månaden.

Tolv år för full pension

Pensionen baseras på hur länge politikern suttit. Full pension motsvarar 65 procent av den snittinkomst som politikern hade under sina två sista tjänstgörande år. För att få den krävs att man haft ett uppdrag som minst motsvarar 40 procents tjänstgöring i tolv års tid. När Glennfalk, som idag har en lön på 54 900 kronor i månaden, avgår har han suttit i 57 månader eller 4,75 år. Det innebär att Glennfalk får cirka 40 procent av 65 procent av sin inkomst under de två senaste åren. Det blir ungefär 14 000 kronor i månaden.

Kommunen håller på med en egen beräkning av Glennfalks pensionsersättning.  

Jakob Karlsson

Fotnot: Vimmerbybloggens uträkning bör betraktas som preliminär. Viktigt att säga är även att jag har utgått från Glennfalks inkomst i år medan hans slutgiltiga pension beräknas på den genomsnittliga inkomst han haft under sina två sista verksamma år.

#1 - - Lina:

Självfallet tar man ut den lön/pension/ersättning som man är berättigad till. Jag gör och kommer göra det, den som avstår får gärna förklara sitt val om denne vill. /Lina

Svar: Självklart. Det hade jag också gjort. Och de här reglerna är inte unika för Vimmerby. De grundar sig i ett avtal som Sveriges Kommuner och Landsting tagit fram.
Jakob Karlsson

#2 - - Malin:

Jag tycker det är skrämmande att han inte kan leva på 14000 kr i månaden. Har han verkligen sagt det? Det är mycket pengar för många som bor i Vimmerby.

Till top