Majoriteten säger nej till extra möte om folkomröstningen

NYHETER / Permalink / 0

Majoriteten säger nej till oppositionens krav på ett extra kommunstyrelsemöte i början av augusti. Detta kan man göra eftersom begäran bara skrivits under av två ordinarie ledamöter. I kommunallagen krävs tre.

Regnbågsoppositionen – C, KD, MP, V – har både krävt ett extra fullmäktige och ett extra kommunstyrelsemöte i augusti. Ett extra fullmäktigemöte har redan nekats av fullmäktiges presidium.

Nu nekar majoriteten också till ett extra kommunstyrelsemöte. För att få igenom ett extra möte krävs, enligt kommunallagen, att minst tre ledamöter skriver under begäran. Oppositionens begäran har undertecknats av två ordinarie ledamöter och två ersättare.

”Kräver avstämning”

Det är anledningen till att majoriteten överhuvudtaget kan säga nej. I sitt svar skriver kommunstyrelsens ordförande Micael Glennfalk (M) även att de ämnen som oppositionen vill ta upp på det extra mötet inte hinner beredas i tid och att tjänstemännen har planerat sin semesterledighet utifrån att det första kommunstyrelsemötet hålls den 25 augusti.

I sin begäran ville oppositionen avhandla folkomröstningsfrågan, Gullringshus kontor och en ny fiberberedning på det extrainsatta mötet.

”Den här typen av komplexa ärenden kräver avstämning i flera led och med många olika personer och det kan inte genomföras under semesterperiod”, skriver Glennfalk.

Kan avslå ny begäran

Kommunstyrelseoppositionen har förstås möjlighet att skicka in en ny begäran eftersom man har tre ordinarie ledamöter i kommunstyrelsen.

Men Glennfalk ger inte mycket för ett nytt försök: ”även om ny begäran om extra sammanträde lämnas in av tre ledamöter så får ordföranden anses ha rätt att besluta att sammanträde ska ställas in eller flyttas till annan dag om det finns särskilda skäl till det”. Två särskilda skäl, skriver Glennfalk, kan vara att antalet ärenden är för litet eller att ärendena inte är tillräckligt beredda.

Nästa kommunstyrelsesammanträde är planerat till den 25 augusti. Då ska majoriteten fatta beslut om kravet på folkomröstning.

Jakob Karlsson

Till top