Skuldbördan växer – nu höjs kommunens lånetak

NYHETER / Permalink / 1

Vimmerby kommun får fortsätta låna pengar från Kommuninvest. Efter ett styrelsebeslut i Kommuninvest har taket höjts till 131 000 kronor per invånare – vilket motsvarar ytterligare lån på ungefär 100 miljoner kronor.

Just nu ligger kommunens skuldnivå på 1 368 miljoner kronor. I april månad var skulden fördelad såhär: 649 miljoner för kommunen (cirka 210 avser kraftvärmeverket), VEMAB 603 miljoner och Vimarhem 303 miljoner.

Under 2015 fortsätter skuldnivån att öka och beräknas ligga på 1 413 miljoner vid årets slut. Det är för mycket för att tjänstemännen på kommunernas bank Kommuninvest ska kunna bevilja dem.

100 miljoner mer

Tjänstemännen på Kommuninvest, där cirka 75 procent av kommunkoncernens lån ligger, får bevilja lån upp till 120 000 kronor per invånare. Vid årsskiftet låg kommunkoncernens skuld låg 119 922 kronor per invånare. Kort in på 2015 passerade Vimmerby kommun sitt lånetak och har sedan dess fört diskussioner med Kommuninvest om att höja lånetaket.

Lån upp till 125 000 beviljas av VD:n i Kommuninvests kreditgrupp och lån utöver det kräver beslut i Kommuninvests styrelse. Det har Vimmerby fått nu. Det nya lånetaket ligger på 131 000 kronor per invånare. Det motsvarar ungefär 100 miljoner kronor totalt sett.

– Tidigare hade Vimmerby inte någon limit, men när vi kom upp på dessa nivåer började vi föra en diskussion. Det är viktigt att påpeka att Kommuninvest inte bara tittar på våra lån, utan på hela balansräkningen, skriver ekonomichefen Mattias Karlsson i ett mejl till Vimmerbybloggen..

Ökat riskvärde?

Kommuninvest gör även en riskanalys för varje kommun och placerar kommunerna på en 13-gradig skala där 13 innebär högst risk. 2013 fick Vimmerby en sexa i betyg.

Trots att Kommuninvest ägs av kommunerna lämnar banken inte ut någon information om sina kunder. Inte ens ekonomichefen Mattias Karlsson vet om riskvärdet för Vimmerby har ökat.

– Jag har inte fått någon uppdaterad bild utifrån 2014 års siffror, men vår skuldsättning har ökat och vi har redovisat ett negativt resultat, så riskvärdet har sannolikt ökat, skriver Karlsson.

Hur vanlig är Vimmerbys skuldbörda?

– Jag har ställt precis samma fråga till Kommuninvest, men de svarar inte på detta och det respekterar jag.

Räntekostnaden för kommunkoncernens lån ligger på cirka 30 miljoner per år.

Jakob Karlsson

#1 - - Jan Berggren:

Politiker och tjänstemän i Vimmerby kommun verkar arbeta hårt för att människor ska fly till andra kommuner.
Vad händer med lånetaket om kommunen får en befolkningsminskning på trettio personer?

Planering och framförhållning minns jag att jag fick lära mig. Varje gång jag tog ett beslut tänkte jag; Vad kan följderna bli...?

Men det är väl för omodernt!

Till top