Turismen i Vimmerby del 1: Turismen ger 54 miljoner i skatteintäkter

NYHETER / Permalink / 6

Vad betyder turismen för Vimmerby kommun? Går det att mäta hur mycket Vimmerby har att tacka Astrid Lindgren för? Med hjälp av 2014 års TEM-undersökning försöker Vimmerbybloggen besvara frågorna.

TEM-undersökningen genomförs av konsultföretaget Resurs för Regionförbundets räkning. TEM står för turistekonomiska modellen och beräknar ekonomiska, sysselsättnings- och skattemässiga effekter av turism.

Undersökningen har sammanställts för Vimmerbys räkning sedan 2010 och ger mängder av nyckeltal för Vimmerbyturismen.

Vimmerbybloggens första del handlar om turismens omsättning och genererade skatteintäkter.

2014 låg omsättningen inom turistnäringen i Vimmerby kommun på 443 miljoner kronor. Det ger skatteintäkter på hela 54,2 miljoner kronor: 35,7 till kommunen och 18,5 till landstinget.

Ett trendbrott

Jämfört med 2013 ökade omsättningen med åtta miljoner kronor, vilket innebär ett trendbrott. Det är nämligen första gången sedan rekordåret 2011 (omsättning på 466 miljoner) som omsättningen ökar.  

Skatteintäkterna ligger på ungefär samma nivå som under de två tidigare åren, och cirka fem miljoner lägre än rekordåret 2011. I skatteintäkter ingår både direkta och indirekta skatteintäkter.

Omsättningen delas upp i olika turistklasser. Dagbesökarna står för en dominerande del av omsättningen. Hela 233 av de 443 miljonerna sätts i rörelse av Vimmerbys dagbesökare. Hotellgästerna kommer tvåa med 99 miljoner och camparna trea med 31 miljoner.

Aktivitet största branschen

Turismomsättningen fördelas också på de olika branscherna. Aktivitet är överlägset störst med 140 av de 443 miljonerna, vilket är en rekordnotering för kategorin.

Övriga branscher omsätter enligt följande: shopping 73 miljoner, restaurang 69 miljoner, logi 64 miljoner, transport 55 miljoner och livsmedel 41 miljoner.

För shoppingen är det ett rejält uppsving och en ökning på knappt 13 miljoner. Övriga kategorier minskar något.

Det innebär att turisterna lägger 32 procent av sina utgifter på aktiviteter, 16 procent på shopping och restaurang, 15 procent på logi, tolv procent på transport och nio procent på livsmedel.

I nästa del tittar Vimmerbybloggen på de sysselsättningsmässiga konsekvenserna.

Jakob Karlsson

Såhär fördelar turisterna sina kostnader i Vimmerby:

  
#1 - - Björn Ståhlberg:

Om man då jämför med våra grannkommuner , som inte har dessa turistinkomster , kan man ställa sig frågan varför just Vimmerby kommuns ekonomi är så dålig? Vi borde ju ha bästa ekonomin och därmed lägst kommunalskatt!

Svar: Ja... Det finns ju flera faktorer som talar för att det borde gå jättebra för Vimmerby. Låg arbetslöshet, stor turism, eget energibolag. Men höga sociala kostnader och bland den högsta investeringsnivån i landet är också en del av kommunens ekonomi.
Jakob Karlsson

#2 - - Simone:

Finns det siffror vad satsningar på turism från Vimmerby kommunens sida kostar? Typ Inkomst (det visar siffrorna där uppe) utgifter just för den delen? Ja, kan tänka mig att detta blir jämförbar om man kan se vad satsningar ger för resultat i kommunkassan.
Tack

Svar: Nu tar jag det här från huvudet, men jag tror att kommunens ekonomiska engagemang i turismnäringen är ett anslag på tre miljoner till Astrid Lindgrens Näs som tas från bolagssfären. En del av vinstpengarna i Vimmerby Energi & Miljö går till Näs istället för tillbaka till kommunen. Även Vimmerby Turistbyrå får ett årligt anslag på tre miljoner. Svär inte på siffrorna, men ganska säker på att jag har rätt.
Jakob Karlsson

#3 - - Anonym:

Hur beräknar man inkomsterna till kommun och landsting ovan? Mig veterligen så bör omsättningen som mått enbart ge momsintäkter. Och dessa går väl till staten? Eventuellt resultat (efter avdrag för kostnader) ger (för bolag) statlig bolagsskatt. Kommunen får väl enbart inkomster för skatt på löneinkomster (olika avgifter här borträknat)? Omsättningssiffran här borde därfför vara intressant ja, men inte ha så mycket att göra med skatteintäkten för kommunen eller landstinget väl?

Svar: Jag har utgått från ett konsultsföretags rapport. Jag vet inte exakt hur de har räknat, eller vad de har utgått ifrån. Du har helt rätt i att momsintäkter går till staten, men turismen skapar jobb (kommer i del två) vilket ger kommunen skatteintäkter.
Jakob Karlsson

#4 - - Anonym:

Ja, om jobb skapas ger det (normalt) skatteintäkter. Det vore intressant att läsa i del 2 hur stor del av jobben inom turistnäringen som faktiskt ger skatteintäkter till Vimmerby kommun. Där tänker jag mig att man särskilt måste beakta hur stor del av jobben som görs av skolungdomar vilka betalar begränsat i skatt på grund av grundavdrag och även vuxna säsongsarbetare som jobbar i Vimmerby under tre sommarmånader men som egentligen är folkbokförda i en annan kommun och därför inte betalar skatt i Vimmerby kommun.

#5 - - Micael Glennfalk:

När Dagens Samhälle listade kommunernas investeringar så nämnde man kraftvärmeverket för Vimmerbys del. Det är på ungefär 600 Mnkr. Kraftvärmeverket kommer att ge stora intäkter om ca 15 år och kan då bidra till välfärden. Av låneskulden så har också Vimmerby Energi utöver detta 300 Mnkr och Vimarhem 300 Mnkr. Samtliga driftas och amorteras av de två kommunala bolagen. För kommunens del är det främst gymnasieskolan (135 Mnkr ) och nya vårdboendet (150 Mnkr) som är investeringar i närtid. Räknar vi bort bolagens investeringar hamnar kommunen avsevärt lägre i listan. Och investeringarna har vait nödvändiga.
Det är driften, som Jakob beskriver i en kommentar, som är problemet. Både skolor och det sociala kostar mer än jämförbara kommuner och det är detta politiken arbetat med och fortsatt måste arbeta med.
När det gäller turismen så ger den direkta intäkter i form av löneskatter. Idag skapar turismen fler årsarbeten än de största industrierna, dessutom mängder av s.k. instegsjobb, dvs jobb för ungdomar oh invandrare. Jag tror också att turismen bidrar till den låga arbetslösheten och till att vi minskar vårt befolning i långsammare takt än andra glesbygdskommuner. I den delen kan man jämföra med Hultsfred som gått från 17.000 invånare till 13.500 medan Vimmerby under samma tid gått från ca 16.000 invånare till 15.400. Varumärkesvärdet är naturligtvis svårt att uppskatta, men i och med att turismströmmen hela tiden ökar gör näringslivet investeringar som kommer även bofasta till del.
Kommunen har en stor potential, men man måste anpassa driftkostnaderna i välfärden till det som liknande glesbygdskommuner har. Det är huvuddelen i den rambudget som nu antagits.
Betr kommunens anslag så ger vi 3 Mnkr till Näs, samt 1,3 Mnkr till Turistbyrån. Det är avsevärt mindre än exempelvis Västervik lägger. Näringslivet, inkl ALV, lägger de riktigt stora pengarna i näringen. Dessa investeringar ger mycket jobb till bland annat småindustri- och hantverkssektorn i kommunen, som i sin tur behöver anställa folk.

#6 - - Henrik:

Hej! Angående fråga 2 tänkte jag bara rätta till siffrorna på det årliga anslaget som turistbyrån får av kommunen. Det skall vara ca 1,3 miljoner och inte 3 miljoner. /Henrik

Svar: Tack för era korrigeringar och ursäkt för mitt fel i kommentaren nedan. Alltså: 3 miljoner till Näs och 1,3 till turistbyrån.
Jakob Karlsson

Till top