Turistchefen: ”Fokus ligger på att öka antalet gästnätter”

NYHETER / Permalink / 0

Fler än trekvarts miljon turister besöker Vimmerby varje år. Turistchefen Peter Göransson ser som sin främsta uppgift att få fler att stanna längre. – Fler nätter ger mer konsumtion av varor och tjänster, säger han.

I fyra delar har Vimmerbybloggen beskrivit turismens betydelse för Vimmerby kommun utifrån TEM-undersökningen för 2014. Turismen i Vimmerby omsatte 433 miljoner ifjol och genererade 36 miljoner i skatteintäkter till kommunkassan.

Turistchefen Peter Göransson gläds åt att omsättningen ökar:

– Det är positivt att omsättningen i besöksnäringen totalt sett växer. Sedan konstaterar jag att det sker en viss omfördelning inom de respektive kategorierna från år till år, säger han.

”Visar turismens betydelse”

TEM-undersökningen utförs av konsultföretaget Resurs och beställs av Regionförbundet i Kalmar län. TEM står för ”turistekonomiska modellen” och har använts av branschen sedan 1997. Undersökningen bygger på uppskattningar och antaganden utifrån statistik från Statistiska centralbyrån.

– Vi jämför underlagen med varandra från år till år och de är dels ett stöd vid beslut om till exempel marknadsföring och dels till för att visa besöksnäringens betydelse för Vimmerby. Vi ser undersökningen som en fingervisning och vill på sikt komplettera med egna undersökningar, men då krävs ökade resurser.

”Ska öka kunskapen om det breda utbudet”

Drygt 760 000 turister besökte Vimmerby ifjol. Sex av tio lämnade kommunen samma dag som de kom. Fyra av tio stannade minst en natt.
– Vi ser gärna att båda kategorierna ökar sett över hela året. Fokus kommer att ligga på att öka antalet övernattande och antalet nätter vilket ger ökad konsumtionen av varor och tjänster. En annan effekt av att antalet övernattande gäster ökar i förhållande till dagsgäster är att trafiken till och från destinationen minskar. Det är ju en fördel för den som ser trafiksituationen som en nackdel.

Hur kan man få fler att stanna i Vimmerby?

– För att öka antalet övernattningar per gäst så behöver vi påverka besökaren när hen planerar sin resa till Vimmerby. Att öka kunskapen om det breda utbudet kan locka till att man planerar in övernattningar. En geografisk målgrupp är de med ett avstånd som kräver övernattning, i kombination med attraktiv paketering av fler upplevelser. Fler kvalitativa boendemöjligheter gör att vi kan erbjuda fler besökare övernattning under högsäsongen då det finns ett extra stort behov.

Vilka är de största utmaningarna för Vimmerbyturismen framöver?

– Utmaningarna varierar beroende på verksamhet och bransch, men om vi skall generalisera så kan en utmaning vara att skapa utbud och intresse för destinationen under andra säsonger än sommaren. Där har vi inlett ett arbete med ett koncept vi döpt till ”Jul i Astrid Lindgrens Vimmerby!” och som syftar till att aktiviteter, boende, restaurang, handel med flera skall samverka för att skapa en härlig upplevelse för gästen. En annan utmaning för turistorganisationen är att lyfta upp besöksnäringen på den politiska agendan så att den får större ekonomisk prioritering. Det är en förutsättning för att kunna hålla bra och lättillgänglig information till våra gäster. Infrastrukturen och turisternas transport är en tredje viktig faktor.  

”Behöver mer pengar”

Vimmerby Turistbyrå drivs av en ekonomisk förening som har ett 50-tal medlemmar. Kommunen betalar 1,3 miljoner kronor per år för att föreningen ska ta hand om turistbyråverksamheten. För lite anser Peter Göransson.

– Vi säljer en tjänst till kommunen och vill ha marknadsmässigt betalt för den. Satsningen på turistbyråorganisationen är för låg i förhållande till turismens betydelse som helhet. Få orter i Sverige har en så betydande turism i förhållande till storlek på orten. Vimmerby är den kommun i Kalmar län som betalar minst för turistbyråtjänsten, räknat per inrest turist. Eftersom turismen är en tillväxtsektor så vet vi att varje investerad krona i turismsektorn ger flera tillbaka.

Vilken betydelse har turismen för Vimmerby?
– Turismen bidrar bland annat med att bygga en positiv bild av varumärket Vimmerby, skapa och trygga sysselsättning inom såväl besöksnäringen som andra branscher, öka servicenivån för kommuninvånare och generera betydande skatteintäkter till kommun och landsting. Turismen bidrar till att skapa en mer attraktiv kommun att bo och verka i året runt, det som är trevligt för våra turister är trevligt för oss Vimmerbybor och tvärtom. Turismen medför nyttor som varje kommun borde värdera högt.

Hur ser det ut för 2015? 
– Det här året blir ännu ett bra turismår i Vimmerby – vi är ju ett av Sveriges främsta besöksmål och har Sveriges bästa turistföretag.

Jakob Karlsson

Till top