Vårdföreningen: ”Tror att Hermansson kan få nytt tillstånd”

NYHETER / Permalink / 0

Anders Hermansson är medlem i branschorganisationen Svenska Vård. Organisationens VD Dan Nilsson tror att Hermansson kan få ett nytt vårdtillstånd.

Svenska Vård är en branschorganisation för företag inom vård, omsorg och behandling. En av medlemmarna är Anders Hermansson och nu stängda Ekängens HVB.

Dan Nilsson är VD för Svenska Vård och beklagar Förvaltningsrättens beslut.

– Det är jättetråkigt när en verksamhet stängs. Det viktiga är att barn och ungdomar kommer till ställen där de kan känna sig trygga. Ekängens HVB har gjort en förbättringsresa, men det räckte inte hela vägen fram. Men vi kommenterar inte enskilda ärenden, säger han. 

Hur vanligt är det att HVB-hem stängs?

– 2014 tittade IVO på alla HVB-hem för ungdomar och av dem stängdes fyra. Det tycker jag är ett gott betyg för branschen.

Hur ser du på beslutet för Ekängen?

– Den frågan får du ställa till IVO. Jag kommenterar inte enskilda ärenden.

Enligt Nilsson har Sveriges cirka 400 HVB-hem en vinstmarginal på 12-13 procent. Med hyresintäkterna i AB Guld-Björnen har Ekängens HVB legat på 27 procent under de åtta senaste åren.

– HVB-företagen går bra både som företag och som verksamhet.

Hur vanligt är Hermanssons upplägg med ett separat företag som äger fastigheten?

– Det beror helt på hur man startat och det finns alla möjliga varianter.  

Tror du att Hermansson kan få ett nytt tillstånd?

– Det vet jag inte. Varje ny tillståndsansökan är ny och med en ny föreståndare och ett bättre kvalitetsarbete kan han få det. Tillståndet har inte med Anders som person att göra.

Nilsson säger också att Hermansson inte kan fortsätta vara medlem i Svenska Vård om han inte får något nytt tillstånd.

Jakob Karlsson

Till top