Facket: ”En fruktansvärd situation på Vimmerby Lärcenter”

NYHETER / Permalink / 0

Lärarnas Riksförbund bekräftar de psykosociala arbetsmiljöproblemen på Vimmerby Lärcenter. – Det är en fruktansvärd situation, säger ombudet Monika Johansson.

Med tanke på situationen har fackförbunden Lärarnas Riksförbund, Vision och Lärarförbundet begärt överläggningar med förvaltningsledningen och gemensamt har man kommit fram till flera åtgärder som sedan vidtagits.  

Beteendevetaren Mårten Havskog har kopplats in i ärendet och man har även gett rektorn Matilda Bladås en mentor. Personalen har fått möjlighet att prata med en psykolog och kopplat in ett konsultföretag med expertkunskap i företagshälsa.

– Det är en väldigt knepig situation och jag vill inte att processen som satts igång ska förstöras. Jag vill inte gå in djupare i var problematiken ligger och jag hoppas att det ska bli bättre, säger Monika Johansson, ombud på Lärarnas Riksförbund.

Vad talar för att situationen förbättras?

– Mårten Havskog har börjat jobba med det här och jag tror nog att han kan göra en del. Birgitha Sahlin har också visat förståelse för situationen och hon är mån om att ha en fungerande verksamhet. De här problemen började med den nya rektorn och en stor del i problemet är att hon är så oerfaren.

Hur ser facket på situationen?

– Folk mår väldigt dåligt och det är en fruktansvärd situation. Folk slutar på löpande band eller blir sjukskrivna. Det är en direkt följd av situationen på Vimmerby Lärcenter.

Vad tror facket att rektorn menar med sin kritik om att lärarna har dålig värdegrund?

– Det är det vi inte vet. Både rektorn och områdeschefen slänger sig med de här uttrycken. För lärare är värdegrund ett starkt laddat begrepp och det är väldigt viktigt för en lärare att behandla alla elever med respekt och att inte diskriminera någon. Får man då höra att man har dålig värdegrund tar man väldigt illa vid sig. Det upplevs som kränkande, orättvist och lärarna får inga konkreta exempel. Det här har ledningen fått höra att de inte kan använda.

”Jättesvårt att återupprätta förtroendet”

Även Monika Johansson anser att det är arbetsmiljösituationen som ligger bakom flykten från Vimmerby Lärcenter.

– Det ligger runt tio personer. Det är sex-sju som redan har ett annat jobb och sedan några till som söker andra jobb, men som ännu inte fått någon bekräftelse. Till största del handlar det om arbetsmiljöproblemen. Klart att någon kan tycka att den fått en ännu bättre tjänst, men jag tror inte att såhär många hade slutat om vi inte haft de här arbetsmiljöproblemen.

Har lärarna förtroende för Matilda Bladås?

– Det kan jag inte säga att de har.

Finns det någon möjlighet att återupprätta förtroendet?

– Det är jättesvårt. Jag är tveksam till det. Men förtroende är svårt. Jag skulle inte säga att medarbetarna på gymnasiet har så stort förtroende för rektorerna där heller, för det krävs väldigt mycket. Och det förtroende som medarbetarna hade för sin förra rektor på Vimmerby Lärcenter kommer de aldrig få för Matilda, för det är väldigt sällsynt. Men nu är det ju även så att man inte bara saknar förtroende för rektorn, man upplever även att rektorn inte har något förtroende för medarbetarna. Vi får hoppas att det blir en acceptabel situation, men jag tror inte vi är där under 2015.

Möte med beteendevetaren

Den 17:e juni besökte beteendevetaren Mårten Havskog Vimmerby Lärcenter och presenterade vad han kommit fram till såhär långt.

– Medarbetarna fick berätta vilka förväntningar man har på rektor för att få en bättre struktur. Det behövs en bättre tydlighet, ett bättre bemötande och att den här processen fortsätter. Det behövs också en bättre struktur för konfliktprocesser, säger Monika Johansson.

Går det åt rätt håll?

– Det går inte åt fel håll, men det går långsamt framåt. Det här är en process som kommer att ta tid och det finns fortfarande så mycket negativa känslor hos medarbetarna. Men nu har vi kommit fram till vilka punkter som behöver förbättras och det gäller att jobba framåt. Men det krävs inte bara bättre strukturer, utan det handlar också om Matildas ledarskap. Hon behöver vara mer inkännande, lyssnande och mer fysiskt närvarande.

Hur anser facket att arbetsgivaren har hanterat situationen?

– När arbetsgivaren bestämde att de hade förtroende för rektorn, så är det här det enda man kan göra nu. Nu får vi försöka skapa struktur och Matilda får fortsätta utveckla sitt ledarskap. Däremot kunde man ha valt en annan väg.

Var det ett korrekt beslut att uttala förtroende för rektorn?

– Det är svårt att veta. När det var en så väldigt svår situation och alla mådde så väldigt dåligt hade det kanske varit bättre att sätta in en annan rektor. Men det går inte få tag i någon bara sådär, så det är inte säkert att man hade kunnat lösa det på ett bättre sätt.

Jakob Karlsson

Till top