IVO om Hermansson: ”Finns ingen praxis”

NYHETER / Permalink / 0

Inspektionen för vård och omsorg har ingen upparbetad praxis för hur myndigheten bedömer en ägare som tidigare varit tvungen att stänga en vårdverksamhet. – Det är svårt för mig att svara både generellt och enskilt, säger Margit Markgren, som arbetar på IVO:s avdelning för tillståndsprövning.

Hur stora chanser har Anders Hermansson att starta en ny vårdverksamhet i Vimmerby efter det indragna tillståndet för sin verksamhet i Virserum? En kännare inom branschen hävdar att ett indraget tillstånd från IVO (Inspektionen för vård och omsorg) är att likställa med ett näringsförbud inom hela vårdbranschen.

Margit Markgren på IVO vill inte gå så långt – men säger att indragna tillstånd är så ovanligt att det inte går att svara på hur man skulle bedöma Anders Hermanssons lämplighet som ägare till vårdverksamhet i framtiden. Sedan lagen ändrades 2010 har tillstånd för sju-åtta verksamheter fått indragna tillstånd.

”Väldigt ovanligt”

Som Vimmerbybloggen skrev i onsdags har Förvaltningsrätten avslagit Ekängens överklagan om det indragna tillståndet. Samtidigt har Hermansson fått köpa en fastighet i Vimmerby mot löfte att öppna en ny vårdverksamhet med 40-50 anställda.

– Det är väldigt ovanligt att vi beslutar om att stänga verksamheter, så därför finns det ingen praxis. Jag kan varken svara på hur vi skulle göra generellt eller i det enskilda fallet. Man måste titta på vilken funktion ägaren har haft, varför verksamheten förbjudits och var man har brustit. Det finns säkert olika skäl till varför man har brustit, säger Markgren.

”Tittar på var ägaren tidigare gjort”

Det finns inte heller några tydliga krav på lämplighetsprövning för verksamheter inom socialtjänstlagen. Men en utredning från i vintras har föreslagit förändringar i den riktningen.

– Inom LSS (Lagen om särskilt stöd) är det tydligt utskrivet hur man ska se om en ägare är lämplig eller inte, men det finns inte i socialtjänstlagen på samma sätt. Men ägarprövarutredningen har föreslagit lämplighetsprövning för ägare inom socialtjänstlagen så det kan bli förändringar. I en prövning tittar man på vad ägaren tidigare har gjort och man söker i olika register som Kronofogden, Bolagsverket och belastningsregistret.

”En svår fråga”

Birgitta Hagström, avdelningschef på IVO sydost, säger såhär:

– Det är en svår fråga. Han får ansöka om tillstånd i vanlig ordning och så får vi titta på hur han tänker sig det hela. Det är en annan avdelning inom IVO som gör de bedömningarna, men jag kan ändå säga att vi på hela myndigheten är uppmärksammade på att den här domen har kommit och den är inte till Anders Hermanssons fördel. Men samtidigt har det inte vunnit laga kraft än och jag vet inte om Ekängen kommer överklaga Förvaltningsrättens dom.

Vilket ansvar har Anders Hermansson som ägare och tidigare VD för de brister ni upptäckt?

– Den frågan svarar inte jag på. Vi bedömer hela verksamheter.

I beslutet om att dra tillbaka Ekängens tillstånd skriver IVO att man under årens lopp fått ”många synpunkter från personal, ledning, klienter och anhöriga på verksamhetens ägare” – men att det inte varit eller är IVO:s uppgift att lösa konflikter på arbetsplatsen.

Med start senare idag kommer Vimmerbybloggen att granska varför Ekängens HVB i Virserum fick sitt tillstånd indraget.  

Jakob Karlsson

Till top