Nej till tillfälligt bygglov för asylboende på Eken

NYHETER / Permalink / 0

Miljö- och byggnämnden säger nej till Anders Hermansson begäran om att öppna asylboende i fastigheten Eken i Vimmerby. – Detaljplanen tillåter inte det, så det är inte så konstigt, säger Lars-Inge Green (S), ordförande i nämnden.

Via sitt företag Guldbjörnen AB köpte vårdföretagaren Anders Hermansson fastigheten Eken av Vimmerby kommun för drygt fem miljoner. Då var löftet att starta en vårdverksamhet i fastigheten som skulle rendera i 40-50 jobb.

Efter Hermanssons tillträde till fastigheten ändrades planerna. I en ansökan till miljö- och byggförvaltningen önskade Hermansson ett tillfälligt bygglov för att kunna bedriva ett asylboende i Eken fram till 2020.

Men detaljplanen tillåter vårdverksamhet på Eken – inte boende. Nu har miljö- och byggnämnden avslagit Hermanssons ansökan.

”Varit väldigt kritiska”

Därmed är det inte sagt att det definitivt inte blir något asylboende i Eken. Hermansson kan antingen försöka överklaga beslutet eller ansöka om en detaljplanändring.

– I så fall överklagar man till Länsstyrelsen, men jag har svårt att se att deras jurister skulle ta ett annat beslut. Majoriteten av grannarna som vi har pratat med har varit väldigt kritiska till att ändra till boende, säger stadsarkitekten Sara Dolk.

– Guldbjörnen måste be om en ny plan där man ändrar från vård till boende. Det kan vi inte neka till, men processen tar runt ett år så det förhalar processen. Då frågar man grannar och sedan går planändringen ut till olika remissinstanser. Det får ta den tid det tar i så fall, säger Lars-Inge Green.

Att boendet är tänkt att användas för asylmottagning påverkar inte planändringsprocessen.

– Det står inget om det i plan- och bygglagen. Det enda som står är boende så det kan vi inte ha några synpunkter på. Översiktsplanen tillåter boende och även om kommunen har vetorätt har jag svårt att se att man nekar till att ändra detaljplanen till boende, säger Sara Dolk.

”Vet inte hur vi gör”

Advokat Johan Rosén företräder Guldbjörnen AB i den här processen.

– Vi har tagit emot beslutet och det enda jag kan säga är att jag inte vet hur vi kommer att agera.  Jag ska titta på det här nu och hur vi går vidare ligger på Anders bord, men jag tror inte att du får så mycket från honom heller. Överklaga är en sak vi kan göra, men man ska inte bråka jämt. Vi kan ansöka om en förändring i detaljplanen, men först vill jag sätta in mig mer i beslutet. Om två veckor vet jag mer, säger han.

Anders Hermansson äger även företaget Ekängens HVB och Halvvägshus AB, som under många år har bedrivit vårdverksamhet i Virserum. I februari drog Inspektionen för vård och omsorg in verksamhetens tillstånd. Igår berättade Vimmerbybloggen att bolagets överklagan avslogs av Förvaltningsrätten. 

Jakob Karlsson

Till top