Ekängens HVB del 4: Hermansson har tjänat 60 miljoner på åtta år

NYHETER / Permalink / 2

Ekängens HVB gjorde en vinst på 12,6 miljoner mellan 2006 och 2014. Men Anders Hermanssons vinst på behandlingshemmet är mycket större än så. Med sin egen lön inkluderad har Hermansson tjänat cirka 60 miljoner kronor – rakt från skattebetalarna.

Anders Hermansson är ensam ägare till två företag. Det ena är Ekängens HVB & Halvvägshus AB, som fram till IVO:s stängning i februari drivit ett behandlingshem i Virserum. Bolaget gjorde en vinst på 12,6 miljoner mellan september 2006 och juni 2014.

Det andra är finans- och fastighetsföretaget AB Guld-Björnen, som äger fastigheten där Ekängens HVB bedriver sin vårdverksamhet.

Inte ens en fjärdedel

Verksamheten i Ekängens HVB är helt och hållet skattefinansierad. Kommuner och landsting placerar klienter på Ekängen och betalar för boende och psykisk vård. Under de senaste åtta åren har bolaget gjort en vinst på 12,6 miljoner kronor – men det är inte ens en fjärdedel av Anders Hermanssons förtjänst på den hårt kritiserade vårdverksamheten.

I början av 2000-talet köpte Hermansson, genom AB Guld-Björnen, en fastighet i Virserum av landstinget för 800 000 kronor. Fastigheten hyrdes och hyrs fortfarande ut till vårdföretaget Ekängens HVB & Halvvägshus AB – och Vimmerbybloggens granskning visar att det handlar om mångmiljonbelopp.

Billigare på Östermalm

Vimmerbybloggen har gått igenom samtliga årsredovisningar för AB Guld-Björnen. Mellan 1 september 2006 och 30 juni 2014 har AB Guld-Björnen haft hyresintäkter på 39 829 762 kronor.

Under samma period har företaget bara ägt en fastighet: Ekängen i Virserum. Med andra ord kommer AB Guld-Björnens hyresintäkter på nästan 40 miljoner rakt från skattebetalarna.

Fastigheten består av 26 lägenheter om cirka 50 kvadratmeter. 2011/2012 hade AB Guldbjörnen hyresintäkter på 6 578 680 kronor. Fastigheten består visserligen av andra utrymmen, men slår man ut hyresintäkterna per lägenhet motsvarar det en hyra på 21 085 kronor i månaden – exklusive vården.

En lika stor lägenhet på Östermalm i Stockholm är billigare att hyra på huvudstadens mycket upphaussade andrahandsmarknad.

27 kronor i egen ficka

Lägger man ihop Ekängens vinst och AB Guld-Björnens hyresintäkter har Anders Hermansson, ensam ägare till båda företagen, tjänat 52 430 870 kronor på vårdverksamheten i Ekängen.

Under samma tid har han även varit VD i Ekängens HVB – och haft en tjänsteinkomst på 6 589 086 kronor mellan 2006-2014. Hur stor del av Hermanssons inkomst som kommer från Ekängen och hur stor del som kommer från Guld-Björnen framgår dock inte av Skatteverkets uppgifter.

Utgår man från att Hermansson fått hela sina lön från Ekängen har Hermansson tjänat 59 019 956 kronor på den skattefinansierade vårdverksamheten – på åtta år.

Det ger en vinstmarginalen på 27 procent. Av varje instoppad hundralapp från skattebetalarna har alltså 27 kronor gått rakt ned i Hermanssons ficka.

Samtidigt har verksamheten fått så hård kritik att IVO i februari valde att stänga den med omedelbar verkan. Bland huvudskälen är behandlingens låga kvalité och personalens låga kompetens. Misskötseln har inneburit en risk för klienternas liv, hälsa och säkerhet.

Vill inte kommentera

AB Guld-Björnen har, enligt den senaste årsredovisningen, tillgångar värda 49 miljoner kronor. Under de senaste åtta åren har företaget gjort en total vinst på 26,9 miljoner kronor. Hyresintäkterna på 39,8 miljoner har alltså ensamt orsakat miljonvinsterna i AB Guld-Björnen.

Företaget har nu tagit över fastigheten Eken i Vimmerby och där har Anders Hermansson planer på att öppna en ny vårdverksamhet med samma koncept som på Ekängen i Virserum.

Anders Hermansson har valt att inte kommentera Vimmerbybloggens granskning av Ekängens HVB. Det ska också påpekas att driftkostnaderna för fastigheten inte framgår av årsredovisningarna – eller vilket av de två bolagen som har fått finansiera dem.

Jakob Karlsson

 

Såhär gick Anders Hermanssons vårdklipp på 59 miljoner kronor till: 

 
Tidigare artiklar i Vimmerbybloggens granskning av Ekängens HVB: 

 

#1 - - Per Nilsson:

Intressant inlägg. Dock tror jag att förvärvsinkomsten på ca 68 tkr/mån är högst normalt VD-lön på ett företag i den här storleken (alltså normal för någon som ej investerat av privat kapital i verksamheten).

Jag undrar hur mycket Eget Kapital som Guld-Björnen började med där runt 2006? De senaste tre åren tycker jag inte att vinsterna sticker ut så mycket (totalt 5 MSEK, d.v.s man har haft en avkastning på eget kapital på i genomsnitt under 5%). Men det kanske finns någon jättevinst där någonstans mellan 2006-2011? Var det från verksamheten, eller härrör den från någon form av engångspost?

Svar: Det tror jag också är en normal lönenivå. 2006 hade AB Guldbjörnen ett eget kapital på 40,3 miljoner. Ifjol var det 49 miljoner. Är ganska säker på att Hermansson gjort en aktieutdelning på cirka en miljon kronor varje år. Sedan har ju hyresintäkterna varit betydligt större än företagets vinst.
Jakob Karlsson

#2 - - Mattias Nittérus:

En verksamhet med så utomordentligt god likviditet borde väl kunnat slanta upp betydligt mer för Eken-fastigheten än vad som faktiskt blev fallet. Fagra löften om arbetstillfällen borde dessutom inte förblindat sittande kommunalråd utan isåfall bekräftats med ett konkret avtal. Nu fick Guldbjörnen köpa Eken till underpris. Långt under annat bud. Även värderingen av fastigheten kan ifrågasättas: vilken kommunal tjänsteman utförde värderingen som senare skulle ligga till grund för begärt utgångspris?

Svar: En sak bara: tror att det skiljde 90000 mellan de två anbuden.
Jakob Karlsson

Till top